FNs generalforsamling har vedtatt at sykkelen skal markeres med en egen dag i FN-kalenderen. Verdens sykkeldag gir oss mulighet til å verdsette sykkelens rolle i å fremme god folkehelse og utvikle bærekraftige byer.

FN oppfordrer gjennom dagen alle FNs medlemsland å tilrettelegge for en sykkelkultur i samfunnet for å styrke fysisk og mental helse og velvære.

Gode grunner til å feire verdens sykkeldag

  • Sykkelen er et enkelt, rimelig, pålitelig og miljøvennlig transportmiddel
  • Samspillet mellom sykkel og syklist lar det sosiale og kreative blomstre og lar syklisten være oppmerksom på miljøet rundt seg
  • Sykkelen er et symbol på miljøvennlig transport og sender et positivt budskap for å fremme bærekraftig forbruk og produksjon

Lær mer

FNs bærekraftsmål

FNs bosetningsprogram (UN Habitat)

Resolusjonen som vedtok dagen med forklaring (A/RES/72/272)