UN Habitats logo

UN-Habitat jobber for å bygge inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige byer og samfunn. Deres mål er at alle skal ha tilstrekkelig husly, tilgang på rent vann og gode sanitærforhold.

UN-Habitat fremmer urbanisering som en positiv endring for mennesker og lokalsamfunn, som reduserer ulikhet, diskriminering og fattigdom.

Hvordan arbeider UN-Habitat?

UN-Habitat arbeider etter visjonen bedre livskvalitet for alle i en urbaniserende verden. Spesielt fokuserer organisasjonen på å forbedre situasjonen til mennesker som bor i slumområder.

Arbeidet deres kan deles inn etter fire hovedmål:

  • Redusere romlig ulikhet. Dette vil si at man skal ha lik tilgang på nødvendige ressurser, tjenester og muligheter uavhengig av hvor man bor.
  • Øke inntekt og velferd for fattige i byer og regioner.
  • Styrke klimatiltak og forbedre miljøet i byene.
  • Forebygge kriser og drive bedre krisehåndtering i urbane områder.

Bærekraftsmål 11: Bærekraftige byer og samfunn

UN-Habitats oppgaver har blitt stadig mer krevende i tråd med den økende urbaniseringen. Verdens byer vokser raskt, og mer enn halvparten av verdens befolkning bor nå i byer.

Byer er attraktive å bo i, og innen 2050 forventes det at to tredjedeler av verdens befolkning kommer til å være bosatt i byer. Selv om byer ofte er økonomiske sentre, kan urbanisering øke forskjellene mellom fattige og rike.

Når byene vokser fortere enn tilbudet av arbeidsplasser og boliger, utvikles det slumområder. I slumområdene er det ofte dårlige sanitære forhold, utbredt fattigdom, sult, dårlige helsetilbud, mangel på utdanningstilbud og økt kriminalitet.

Bærekraftsmål 11

FNs bærekraftsmål 11 står sentralt i UN-Habitats arbeid. Organisasjonen har derfor lansert New Urban Agenda, som knytter sammen myndigheter, FN-organisasjoner, sivilt samfunn, forskere, akademia, næringsliv og lokalsamfunn i arbeidet for bærekraftige byer og samfunn.

I tillegg er FNs bosetningsprograms arbeid nært knyttet opp til:

Hvordan er UN-Habitat organisert?

UN-Habitat ble stiftet i 1975 under navnet United Nations Habitat and Human Settlements Foundation (UNHHSF). UN-Habitat har hovedkontor i Kenyas hovedstad Nairobi, og har siden 2017 vært ledet av Maimunah Mohd Sharif fra Malaysia.

Organisasjonen opererer i over 90 land, og det finnes regionale kontorer i Brazil, Japan, Egypt, og Kenya.

Organisasjonen blir hovedsakelig finansiert av frivillige donasjoner fra giverland. Andre givere inkluderer lokale myndigheter, FN-organisasjoner, privat sektor og sivilsamfunn.  

Lær mer

FNs bærekraftsmål

Tema: Befolkning, migrasjon og urbanisering

Statistikk: Befolkning i byområder

UN-Habitats egne sider

Verdens dag for byer

Internasjonal dag for by- og bosettingsspørsmål