Bare i 2021 fikk 10,6 millioner mennesker (6 millioner menn, 3,4 millioner kvinner og 1,2 millioner barn) tuberkulose (TB). 1,6 millioner mennesker mistet livet på grunn av sykdommen. For første gang på over et tiår har tuberkuloseforekomsten og dødsfall økt. Etter Covid-19 er TB verdens mest dødelige smittsomme sykdom.

Det viktigste å vite om sykdommen er at den kan både behandles og forebygges, men den rammer millioner av mennesker. TB har ødeleggende helsemessige, men også sosiale og økonomiske konsekvenser, særlig for land i det globale sør som er hardt rammet.

Tuberkulose finnes, derimot, i alle land og rammer alle aldersgrupper. Vi hører lite om i Norge fordi sykdommen er uvanlig her til lands.

  • Tuberkulose er en av de ti mest dødelige sykdommene i verden.
  • Åtte land står for to tredjedeler av nye tuberkulosetilfeller. India er mest utsatt, etterfulgt av Indonesia, Kina, Filippinene, Pakistan, Nigeria, Bangladesh og Sør-Afrika.
  • Sykdommen er den ledende dødsårsaken for mennesker med HIV. I 2017 var TB ansvarlig for en tredjedel av alle HIV-dødsfall.
  • Det er beregnet at over 60 millioner liv er reddet gjennom tuberkulosediagnoser og behandling siden år 2000.

FNs tusenårsmål skulle bekjempe spredningen av tuberkulose innen 2015, og dette målet ble nådd. Etter 2015 har bærekraftsmålene erstattet tusenårsmålene, og gjennom bærekraftsmål nummer 3 forsetter kampen mot tuberkulose. Selv om man så en nedgang i TB-smitte på ni prosent i perioden 2015 til 2019 beveger verden seg i feil retning: De siste årene har både TB-smitte og dødsfall gått opp.

FNs bærekraftsmål jobber for å stanse spredningen av tuberkulose

Mål 3 er å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. Friske og sunne liv er en forutsetning for å oppnå bærekraftig utvikling. En del av målet er å stanse epidemiene av AIDS, tuberkulose, malaria og neglisjerte tropiske sykdommer innen 2030.

Historikk

Dagen markeres 24. mars fordi på denne datoen, i 1882, annonserte den tyske legen Robert Koch at han hadde funnet ut hvilken bakterie som forårsaker tuberkulose. På den tiden var TB årsaken til ett av sju dødsfall. Kochs oppdagelse førte til diagnostisering og en kur mot tuberkulose. I dag kan tuberkulose både forhindres og kureres ved hjelp av riktige tiltak og medisiner.

Dagen markeres årlig for å sette fokus på de ødeleggende helsemessige, sosiale og økonomiske konsekvensene av tuberkulose, og for å øke innsatsen mot den globale tuberkuloseepidemien.

Lær mer

FNs bærekraftsmål 3: God helse og livskvalitet

Fakta om tuberkulose (WHO) (Engelsk)

Verdens tuberkulosedag (WHO) (Engelsk)

Global Tuberculosis Report 2022 (Engelsk)