Turisme er en av verdens viktigste næringer. Den utgjør 10 prosent av verdens bruttonasjonalprodukt (BNP) og 10 prosent av arbeidsplassene globalt. Selv om dette gir enorme muligheter, følger det også et stort ansvar. Når stadig flere reiser, blir bærekraftig reiseliv viktigere.

Turismen er svært sårbar for klimaendringer, inkludert ekstremvær, skader på eiendom og attraksjoner og sikkerhetsproblemer. Samtidig bidrar turismesektoren også til klimaendringene. I 2016 var sektoren ansvarlig for 1597 millioner tonn transportrelaterte CO2-utslipp, og dette forventes å øke til 1998 millioner tonn innen 2030 (Kilde: UNWTO).

Verdens turismeorganisasjon

Verdens turismeorganisasjon (UNWTO) er en særorganisasjon i FN som jobber for en forsvarlig, bærekraftig og universelt tilgjengelig turisme, med særlig fokus på lavinntektslandenes behov. Organisasjonen fungerer som en kunnskapsbase og et globalt forum for saker relatert til turisme.

Verdens turismedag har blitt markert hvert år 27. september siden 1980. Datoen ble valgt fordi Verdens turismeorganisasjon ble opprettet den samme datoen ti år tidligere, 27. september 1970. 

Bærekraftig turisme

Diskusjonene rundt turisme har i økende grad handlet om å gjøre den mer bærekraftig. Bærekraftig turisme handler om alle de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling – økonomi, miljø og sosiale forhold. Bærekraftig turisme berører også samtlige av FNs 17 bærekraftsmål. 

Se også: 12 smarte tips for å bli en bærekraftig turist

Lær mer