Dagen markeres for å støtte mennesker som lever med Downs syndrom, og for å øke kunnskapen om diagnosen. I tillegg har verdensdagen som formål å fremme fordelene ved å inkludere mennesker med Downs syndrom i å ta beslutninger.

Tema for 2024: Knus fordommene!

Å bekjempe fordommer og stereotypier er viktig tematikk, da disse ofte hindrer at personer som lever med diagnosen blir behandlet på lik linje med andre medmennesker.

Personer med Downs syndrom og intellektuelle funksjonshemninger er ekstra utsatt for å bli forskjellsbehandlet, undervurdert, ekskludert og misbrukt.

Les mer om årets tema her

Hva er Downs syndrom?

Downs syndrom er en diagnose der en endring i genmaterialet forårsaker intellektuell funksjonsnedsettelse. Dette kan føre til at mennesker med diagnosen har forskjellig læringsnivå og trenger tilrettelagt skole og arbeid. Syndromet forårsakes av en endring i arvestoffet i cellene, slik at barn blir født med et helt eller deler av et ekstra kromosom 21.

  • Hvert år fødes det ca. 70-80 barn med Downs syndrom i Norge.
  • På verdensbasis fødes det ca. 3 000 - 5 000 barn med Downs syndrom hvert år.
  • Det finnes ingen helbredende behandling, men internasjonal forskning har bidratt til et bedre og lengre liv for de som lever med Downs syndrom.
  • Fra 1990 til 2000 var det en jevn stigning av barn født med Downs syndrom, men etter 2000 har antallet vært stabilt.

Tiltak som kan bedre livskvaliteten til mennesker med Downs syndrom, er for eksempel å ha et komplekst og opplyst helsevesen. Overvåkning og stimulering av både mental og fysisk tilstand – gjennom blant annet fysioterapi, ergoterapi, taleterapi, rådgivning eller spesialopplæring – er svært viktig. Ved siden av medisinsk veiledning er foreldreomsorg og inkluderende utdanning på alle nivåer svært sentrale brikker for at personer med Downs syndrom skal oppnå en optimal livskvalitet.

FN jobber for inkludering og rettigheter for alle

I 2018 lanserte FNs generalsekretær António Guterres en prosess som skal styrke arbeidet for personer med nedsatt funksjonsevne gjennomgående i FN-systemet. I tillegg var målet å styrke disse menneskene sine rettigheter i alle aspekter av FNs arbeid. Denne prosessen ble til en femårig strategi, kalt disability inclusion strategy.

Strategien skal sikre at personer med nedsatt funksjonsevne blir verdsatt og respektert, og at de finner et miljø – på for eksempel en arbeidsplass – der de fullt og effektivt kan delta på likt grunnlag som andre. FN anerkjenner at dette arbeidet er grunnleggende i kampen for å nå bærekraftsmålene innen 2030.

Å bestemme selv

Down Syndrom International sin kampanje #Wedecide, ble lansert for å markere verdensdagen for Downs syndrom. Denne kampanjen går ut på å spre budskapet om at mennesker med Downs syndrom har rett til å bestemme over beslutninger som påvirker deres liv. Ved hjelp av god kommunikasjon, kan mennesker med Downs syndrom delta sosialt og i skole, arbeid, samfunn, miljø, politikk, media og sport. Over hele verden holdes det arrangementer for å markere dagen. Noe av årsaken til diskriminering er mangel på kunnskap og forståelse, og en verdensdag for Downs syndrom bidrar til å øke bevisstheten rundt diagnosen.

Vis din støtte – #WorldDownSyndromDay

Dagen blir markert på forskjellig måter. Man kan delta ved å bruke hashtaggene #wedecide og #WorldDownSyndromDay i sosiale medier for å støtte FN-kampanjen. I tillegg har «rockesokken» eller «lotsofsocks» – hvor man tar på seg fargerike og forskjellige sokker – vært et populært fenomen. Grunnen til dette, er at hælene på sokkene ser ut som kromosomer hvis man setter de ved siden av hverandre. Ved å gå i forskjellige sokker er man med på å løfte mangfoldet. Man kan poste sitt bidrag i sosiale medier og bruke hashtaggene #rockesokk #folksomdeg #likeunike

Hva er verdensdagen for Downs syndrom?

Kort historikk

Den første Verdensdagen for Downs syndrom ble holdt 21. mars 2006, og har siden vært en dag der man sprer budskap om diagnosen og feirer den. Kunnskapen om diagnosen har de siste 20 årene økt betraktelig. FNs generalforsamling anerkjente dagen i 2011 gjennom resolusjon A/RES/66/149.

Lær mer

Lær mer på Downs Syndrom International sin offisielle nettside

Les mer om FNs "disability inclusion strategy" her