Verdensdagen for meteorologi markeres hvert år 23. mars for å vise det essensielle bidraget nasjonale meteorologiske og hydrologiske tjenester har til sikkerhet og velvære i samfunnet. Meteorologi og hydrologi handler om hvordan oppførselen til jordens atmosfære påvirker land, hav, vær og klima.

23. mars 1950 trådte konvensjonen for opprettelsen av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) i kraft. WMO er dedikert til internasjonalt samarbeid og fri utveksling av informasjon innen meteorologi, hydrologi og klima. Nasjonale meteorologiske og hydrologiske tjenester jobber døgnet rundt for å overvåke jordsystemer og gi viktig vær- og klimainformasjon.

Havets påvirkning på vær og klima

De fleste av oss anser atmosfæren som arenaen for vær og klima, men havet spiller også en viktig rolle. Havet dekker rundt 70 prosent av jordoverflaten og er en viktig faktor for verdens vær og klima. Havet absorberer mesteparten av solenergien som når jorden, og havstrømmene sirkulerer varmen rundt jorden. I tillegg vil varmen fra solenergien føre til fordamping slik at det regner. Av og til vil den enorme energien i havet også skape kraftige og ødeleggende stormer.

I tillegg er havet sentralt i spørsmålet om klimaendringene. WMO overvåker og forsker på hvordan havet endrer seg, og hvordan det påvirker atmosfæren. Observasjoner og forskning gjort i nyere tid er, på grunn av klimaendringene, viktigere enn noen gang.

Tiåret 2021-2030 markeres som FNs tiår for havforskning. Målet er å hjelpe oss med å forstå den verden vi lever i, inkludert virkningene av klimaendringer. Å redusere risikoen for katastrofer, og øke sannsynligheten for opprettholdelsen av levedyktige økonomier, er også viktige mål for FNs tiår for havforskning.

Verdensdagen for meteorologi arbeider for en mer bærekraftig verden

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Verdensdagen for meteorologi retter fokus mot et av mange problemer som følger med klimaendringene. Dagen hjelper til med å opplyse og engasjere mennesker rundt om i verden til å arbeide for et mer bærekraftig samfunn, blant annet ved å anerkjenne endringene vi opplever i været, klimaet og i havet.

Aktuelle temaer for markeringen av dagen

Verdensdagen for meteorologi har blitt feiret årlig siden 1961, og hvert år er det et nytt tema for markeringen av dagen. Temaene skal gjenspeile alle aktuelle vær-, klima- eller vannrelaterte spørsmål. Du kan lese mer om årets tema på FN (WMO) sin offisielle hjemmeside.

Lær mer