Portugisisk er et av de mest utbredte språkene i verden. Mer enn 265 millioner mennesker, spredt over alle kontinenter, snakker portugisisk. Portugisisk er det mest talte språket på den sørlige halvkule, og et viktig språk for internasjonal kommunikasjon.

Datoen for markeringen av dagen, 5. mai, ble offisielt etablert i 2009 av Community of Portuguese-Speaking Countries (CPLP) – en mellomstatlig organisasjon som har vært i offisielt samarbeid med UNESCO (FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon) siden 2000. 

I 2019, på den 40. sesjonen av UNESCOs generalkonferanse, utropte UNESCO 5. mai som Verdensdagen for portugisisk, gjennom resolusjon 40 C/75.

Se FNs generalsekretær sin tale i forbindelse med feiringen av det portugisiske språket (©UNESCO)

I resolusjonen hvor dagen ble vedtatt, understreker UNESCO behovet for å fremme flerspråklighet som en kjerneverdi for FN, og som en vesentlig faktor for harmonisk kommunikasjon mellom mennesker. Flerspråklighet er avgjørende for mangfold og internasjonal forståelse, toleranse og dialog.

Om portugisisk

Portugisisk er et av de mest brukte språkene i den indoeuropeiske familien, og et av de mest utbredte språkene i verden.

Det portugisiske språket undervises offisielt og uoffisielt i mange land over hele verden. Det er det offisielle språket i ni land – Angola, Brasil, Kapp Verde, Ekvatorial-Guinea, Guinea-Bissau, Mosambik, Portugal, São Tomé og Príncipe og Øst-Timor, og i Macao (en administrativ region i Folkerepublikken Kina). 

Portugisisk er også et av de offisielle språkene til de kontinentale organisasjonene Den afrikanske union (AU), Organization of American States (OAS), Den europeiske union (EU) og flere regionale organisasjoner, samt det offisielle språket for UNESCOs generalkonferanse

Språk for global kommunikasjon, som det portugisiske språket, spiller en avgjørende rolle i å fremme forståelse, hengivenhet, gjensidig respekt og sameksistens mellom folk og innbyggere med ulike geografiske opprinnelser.
— António Guterres

Lær mer

Om UNESCO 

UNESCOs sider om dagen (Engelsk)

Resolusjonen hvor dagen ble vedtatt (Engelsk)