Psykisk helse i Norge

Omtrent halvparten av den voksne norske befolkningen vil rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet, og ca. en tredjedel i løpet av et år. Forekomsten av psykiske lidelser i Norge er omtrent på nivå med det vi finner i andre vestlige land. Det opplyser Folkehelseinstituttet (FHI).

FNs bærekraftsmål nummer tre: «God helse og livskvalitet» handler om å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. En viktig del av dette, er å fremme god psykisk helse. Markeringen av verdensdagen kan bidra til mer åpenhet rundt psykiske vansker, gjøre det enklere å dele tanker og bekymringer, og skape et varmere og mer inkluderende samfunn.

Arrangementer i Norge

I Norge er det organisasjonen Mental Helse som koordinerer Verdensdagen på vegne av Helsedirektoratet. I tillegg står en rekke organisasjoner, kommuner, helseforetak og frivillige bak ulike arrangementer over hele landet.

Historikk

Verdensdagen for psykisk helse ble opprettet i 1992 av World Federation For Mental Health (WFMH). I starten hadde ikke markeringen et spesielt tema, men ble brukt for å opplyse og informere om mentale helseproblemer. Siden 1994 har dagen blitt markert med et nytt tema hvert år.

Lær mer

Verdensdagen for psykisk helse

Mental helse

FNs bærekraftsmål

Verdens helseorganisasjon (WHO)

Psykisk helse – Helsedirektoratet

Statistikk: Selvmord