Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) har markert dagen siden 2003, for å fremheve hvor viktig det er å ivareta sikkerheten og helsen til ansatte på arbeidsplassen. Datoen 28. april er også fagbevegelsens minnedag for ofre av arbeidsrelaterte sykdommer og ulykker.

Hver dag dør flere tusen mennesker som følge av yrkesskade eller arbeidsrelaterte sykdommer (Kilde: ILO). Å sikre god helse og sikkerhet på arbeidsplassen er spesielt viktig for arbeiderne og deres nærmeste. Ivaretaking av ansatte er også en god økonomisk investering for arbeidsgiveren og samfunnet som helhet. Dette er fordi tapt arbeidstid, behandling, kompensasjon og rehabilitering av yrkesskader og -sykdommer koster verdenssamfunnet milliarder av kroner hvert år (Kilde: ILO).

Fakta

  • Nesten 2 millioner mennesker mistet livet globalt mellom 2010 og 2016 på grunn av arbeidsrisikoer (ILO/WHO).
  • Av disse kvinnene og mennene mistet de fleste – 82 prosent – livet på grunn av arbeidsrelaterte sykdommer, oftest hjerte- og karsykdommer (ILO/WHO).
  • Globalt går anslagsvis 12 milliarder arbeidsdager tapt hvert år på grunn av depresjon og angst. Dette koster USD 1 billion per år i tapt produktivitet (WHO).
  • Forskjellige land og yrker er mer utsatt for arbeidsulykker- og dødsfall enn andre. Omtrent to tredjedeler (65 prosent) av alle arbeidsdødsfall anslås å forekomme i Asia, etterfulgt av Afrika (11,8 prosent), Europa (11,7 prosent), Amerika (10,9 prosent) og Oseania (0,6 prosent) (ILO/WHO).
  • Det er anslått at arbeidsulykker og yrkessykdommer fører til at 5,4 prosent av det årlige globale bruttonasjonalproduktet går tapt (ILO/WHO).

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) på jobben

I juni 2022 ble det bekreftet hvor viktig det er å ha et trygt og sunt arbeidsmiljø, da Den internasjonale arbeidskonferansen (ILC) bestemte at helse, miljø og sikkerhet på jobben er en menneskerettighet, og de inkluderte dette i rammeverket av grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen. Dette betyr at selv om land ikke har sluttet seg til de relevante konvensjonene (nr. 155 og nr. 187) har alle land et ansvar for å sikre sikkerheten og helsen til sine arbeidere. HMS er den femte kategorien i ILOs erklæring om fundamentale prinsipper og arbeidsrettigheter fra 1998, sammen med organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger, forbud mot barnearbeid, forbud mot tvangsarbeid, og forbud mot diskriminering i arbeidslivet. I 2023 ble en konvensjon om et trygt og sunt arbeidsmiljø (konsekvensendringer), (nr. 191) vedtatt som samler endringer gjort i de andre grunnleggende arbeidsrettighetskonvensjonene og prinsippene.

2024: «Virkningene av klimaendringer på sikkerhet og helse på jobben»

Plakat: ILO

Den 28. april 2024 vil ILO og mange land markere den viktige dagen for å spre budskapet om helse og sikkerhet på jobben. I år vil arbeidslivsparter fokusere på å utforske virkningene av klimaendringer på sikkerhet og helse på jobben, med temaet

Vi går tom for tid: La oss sikre et trygt og sunt arbeidsliv nå i et klima i endring. 

ILO vil samle eksperter, fagforeninger, arbeidsgivere og regjeringer for å diskutere hvor viktig denne beslutningen, og hvordan man praktisk sikrer at denne rettigheten blir respektert. Nye forskningsfunn vil også bli presentert.

Skiftende værmønstre har enorme innvirkninger på arbeidslivet, og påvirker spesielt arbeidernes sikkerhet og helse. Eksempler på yrkesmessig risiko forverret av klimaendringer inkluderer varmestress, UV-stråling, luftforurensning, store industriulykker, ekstreme værhendelser, en økning i vektorfødte sykdommer og økt eksponering for kjemikalier. Les mer på ILOs sider.

Trygt og sikkert arbeidsmiljø er en del av FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål nr. 8 handler om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

I delmål 8.8 fokuseres det på å beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere. Her ligger også et særlig fokus på arbeidsinnvandrere og kvinnelige innvandrere, og arbeidstakere i usikre eller vanskelige arbeidsforhold.

Ressurser