I 2011 vedtok FN generalforsamling resolusjon A/RES/66/127, der man opprettet en egen dag for å rette oppmerksomhet mot vold og overgrep mot eldre.

Verdens befolkning blir stadig eldre, og det er beregnet at 20 prosent av befolkningen vil være over 60 år i 2050. Mange eldre rammes dessverre av vold og overgrep, og dette problemet vil trolig øke i takt med en aldrende befolkning. Eldre verden over utsettes for fysiske, psykiske og følelsesmessige overgrep, og FN ønsker å bruke dagen til å rette søkelyset mot dette tabubelagte temaet.

FN har vedtatt en egen handlingsplan, Madrid international plan of action on aging, som gir styresmaktene forpliktelser når det gjelder eldre og sosial og økonomisk utvikling og menneskerettigheter.

Lær mer

FNs befolkningsfond (UNFPA)

FN internasjonale dag for eldre

FNs bærekraftsmål

Temasider om befolkning

FNs verdenserklæring om menneskerettigheter