Eldre og FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål består av 17 ulike mål FN ønsker å oppnå innen 2030. Mål nummer tre er å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

Den internasjonale dagen for eldre er viktig for FN da det stadig blir flere eldre i verden. Innen 2050 er det antatt at en av seks personer vil være eldre enn 65 år, og da vil behovet for god helse blant eldre være avgjørende for å nå målet.

FNs tiår for sunn alderdom – 2021-2030

FN har erklært 2021-2030 for tiåret for sunn alderdom. Hovedmålene for denne satsninger er å:

  • rette oppmerksomhet mot eldre menneskers behov når det kommer til helse og hvordan eldre tar vare på egen helse og livskvalitet
  • øke oppmerksomheten og takknemligheten mot helsefagarbeiderne som jobber for god helse blant eldre, da med spesielt fokus på sykepleiere
  • forsøke å minske ulikhetene mellom helsen til de eldre som lever i utviklingsland kontra de som ikke gjør det, slik at alle eldre kan oppleve god helse og livskvalitet

FNs arbeid for eldre

Den internasjonale dagen for eldre ble første gang markert offisielt i 1990, men FNs engasjement for eldre menneskers rettigheter går lenger tilbake i tid. I 1982 arrangerte FN en verdenskonferanse holdt i Wien hvor temaet var eldre mennesker. Under denne konferansen ble det vedtatt en plan kjent som «"Vienna International Plan of Action on Ageing".

Siden den gang har det blitt vedtatt stadig mer omfattende planer for ivaretakelse av eldre. Først i 1991 ble menneskerettigheter for eldre adressert spesifikt; nesten førti år etter Verdenserklæringen for menneskerettigheter. I 2002 ble ansvaret for eldres rettigheter tillagt styresmaktene gjennom "Madrid international plan of action on aging".

Tema for eldredagen 2024

FNs tema for eldredagen publiseres på FNs offisielle hjemmesider, vanligvis 1-2 uker før dagen. Vi har dessverre ingen informasjon om temaet utover det som publiseres av FN.

Lenke til FNs nettside om eldredagen: https://www.un.org/en/observances/older-persons-day

Les også

FNs bærekraftsmål

Temasider om bærekraftig utvikling

Tiåret for sunn aldring 2020-2030

FNs egne sider om Eldredagen

FNs verdenserklæring om menneskerettighetene