Hva er OHCHR?

OHCHRs logo

FNs høykommissær for menneskerettigheter har ansvaret for menneskerettighetene i FN-systemet. Høykommissæren har et kontor under seg (OHCHR) som hjelper med det arbeidet. Organisasjonen har som oppgave å fremme og beskytte alle menneskerettigheter og friheter fastsatt i Verdenserklæringen om menneskerettigheter.

Høykommissæren og kontoret for menneskerettigheter arbeider med å:

  • synliggjøre og beskytte menneskerettighetene.
  • hjelpe folk til å forstå hvilke rettigheter de har.
  • bistå styresmakter slik at de kan oppfylle sine menneskerettighetsforpliktelser.
  • innføre et menneskerettighetsperspektiv i alle FN-programmer.

Hva er menneskerettigheter?

I 1948 vedtok FN Verdenserklæringen om menneskerettigheter. Det betyr at i 2023 markerer verden erklæringens 75-årsjubileum. Denne viktige erklæringen består av 30 artikler som definerer hva som menes med menneskerettigheter, og blir sett på som det viktigste grunndokumentet for menneskerettigheter. Senere har FN vedtatt ni konvensjoner som utdyper det som står i verdenserklæringen.

Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter alle har, uavhengig av kjønn, alder, religion, legning, nasjonalitet eller hvor i verden de bor.

Menneskerettighetene er regler som gir borgerne rettigheter og staten plikter. Statene har plikt til å gjennomføre og beskytte menneskerettighetene til alle som befinner seg innenfor statens grenser og der staten har såkalt jurisdiksjon, eller herredømme.

Alle land i verden har knyttet seg til verdenserklæringen for menneskerettigheter.

Menneskerettighetene
Menneskerettighetene fastslår at alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet. Foto: Unsplash/Clay Banks

Hvordan arbeider høykommissæren og OHCHR?

Siden regjeringer har hovedansvaret for å beskytte menneskerettigheter, gir høykommissæren for menneskerettigheter og hennes kontor bistand til regjeringer slik at de kan innføre og følge de internasjonale menneskerettighetsstandardene de har forpliktet seg til.

OHCHR er til stede over hele verden og kan derfor utdanne sivilsamfunn om hvilke rettigheter de har.

OHCHR fungerer også som sekretariat for Menneskerettighetsrådet. Rådet er ansvarlig for å styrke menneskerettighetene globalt og adressere brudd på menneskerettighetene. Rådet sender ut personer for å overvåke menneskerettigheter i ulike land og OHCHR bistår dem når de gjennomfører besøk i felten. OHCHR mottar og vurderer direkte klager fra ofre for menneskerettighetsbrudd, og møter myndigheter på vegne av ofrene.

OHCHRs tilstedeværelse i verden spiller derfor en viktig rolle i å identifisere, overvåke og utvikle svar på menneskerettighetsutfordringer.

Hvert år publiserer OHCHR en rapport om deres prestasjoner de siste 12 månedene.

OHCHRs historie, organisering og finansiering

OHCHR ble opprettet i desember 1993 gjennom resolusjon 48/141. Kontoret leders av FNs høykommissær for menneskerettigheter.

Volker Türk, fra Østerrike har siden 17. oktober 2022 hatt stillingen som høykommissær for menneskerettigheter. Høykommissæren velges ut av FNs generalsekretær. Som høykommissær har man stilling som undergeneralsekretær og rapporterer direkte til generalsekretæren.

Kontoret består av omkring 1 400 ansatte som jobber i rundt 85 land.

Nesten to tredjedeler av OHCHRs budsjett kommer fra frivillige bidrag fra medlemsland og andre givere. Resten dekkes av FNs ordinære budsjett.

I 2003 ble organisasjonen utsatt for en tragedie, da daværende høykommissær Sérgio Vieira de Mello ble drept i terrorangrepet mot Canal Hotel i Bagdad, Irak. De Mello var på den tiden ansett som en aktuell kandidat til å på sikt overta rollen som generalsekretær i FN.

Volker Türk
Før han ble utnevnt til FN-sjef for menneskerettigheter, jobbet Volker Türk som UNHCRs assisterende høykommissær for beskyttelse. Foto: UNHCR/Jean Marc Ferré.

Lær mer

OHCHRs egne sider

Temaside om menneskerettigheter

Temaside om Norge og menneskerettighetene

Konvensjoner om menneskerettigheter

FNs menneskerettighetsråd

Menneskerettighetsdagen