UNRWAs logo

UNRWA ble opprettet i 1949 for å ta vare på palestinere som ble flyktninger på grunn av krigen i Palestina i 1948. Krigen resulterte også i opprettelsen av staten Israel.

Les mer om 1948-krigen og konflikten mellom Israel og palestinerne her

Hva gjør UNRWA?

UNRWAs hovedoppgave er å hjelpe palestinske flyktninger med helsetjenester, skolegang, sosiale tjenester og humanitærhjelp.

Organisasjonen opererer først og fremst inne i palestinske flyktningleirer, men har også kontorer i byer der det oppholder seg mange palestinske flyktninger.

UNRWA har over 30 000 ansatte, der de fleste selv er palestinske flyktninger. UNRWA har hovedkontorer på Gaza og i Jordans hovedstad Amman.

Hvem skal UNRWA hjelpe?

Mandatet til UNRWA er å hjelpe palestinere som flyktet under krigene i 1948 og 1967. I tillegg har etterkommerne til disse flyktningene også krav på beskyttelse fra UNRWA, så lenge de forblir flyktninger. Til sammen utgjør dette i dag rundt seks millioner palestinere, som utgjør nesten halvparten av det palestinske folk.

UNRWA jobber kun i Palestina (dvs. Gazastripen og Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem), og nabolandene Libanon, Jordan og Syria. Det er kun de flyktningene som oppholder seg i disse områdene som har krav på UNRWAs beskyttelse, og blant dem er det ikke alle som trenger UNRWAs hjelp.

UNRWA skulle egentlig være en midlertidig organisasjon, siden FN håpet at de skulle finne en snarlig løsning på det palestinske flyktningproblemet. Men en slik løsning har ikke kommet. Derfor forlenges UNRWAs mandat jevnlig.

UNRWA-drevet gutteskole på Gazastripen
En av aktivitetene til UNRWA er å drive skoler for palestinske flyktningbarn. Bildet viser første skoledag på en UNRWA-drevet gutteskole på Gazastripen. Foto: UN Photo/Shareef Sarhan

Gjelder flyktningkonvensjonen for palestinske flyktninger?

I flyktningkonvensjonen står det at personer som allerede får hjelp fra andre FN-organer enn FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), ikke dekkes av flyktningkonvensjonen. Så lenge de palestinske flyktningene får beskyttelse av UNRWA, gjelder altså ikke flyktningkonvensjonen for dem.

Unntaket fra flyktningkonvensjonen gjelder imidlertid bare for palestinere som flyktet fra krigene i 1948 og 1967, og som befinner seg innenfor UNRWAs områder, siden det er kun disse som faller innenfor UNRWAs mandat.

Det vil si at palestinske flyktninger som ikke blir beskyttet av UNRWA, for eksempel fordi de befinner seg utenfor områdene UNRWA har ansvar for, har automatisk de samme rettighetene som andre flyktninger gjennom flyktningkonvensjonen.

Flyktningleir
I 1948 flyktet palestinerne til Gazastripen, Vestbredden og Jordan, samt Libanon og Syria. Der ble flyktningleire opprettet, slik som på dette bildet fra 1948. Rundt 6 millioner palestinere er flyktninger også i dag, noe som utgjør nesten halvparten av det palestinske folket. Foto: gnuckx/Flickr

Ressurser