Hvordan jobber UNHCR for å hjelpe flyktninger?

1. UNHCR jobber for å ivareta flyktningers rettigheter

UNHCR jobber for å ivareta flyktningers menneskerettigheter gjennom å informere om det internasjonale regelverket som gjelder, og gi stater som tar imot flyktninger råd om hvordan de skal overholde sine forpliktelser.

UNHCRs logo

UNHCR er organet som skal følge med på om flyktningkonvensjonen blir overholdt av landene som har sluttet seg til den. Målet er å sikre at alle har mulighet til å be om beskyttelse i et annet land, og at ingen flyktninger blir returnert til et land der de vil bli forfulgt.

I tillegg hjelper UNHCR flyktninger å finne løsninger på situasjonen sin. Dette kan for eksempel være å returnere frivillig til hjemlandet sitt når det er trygt, å bli integrert i landet de har fått opphold i, eller å bli bosatt i ett tredje land som kvoteflyktninger.

2. UNHCR tilbyr beskyttelse for mennesker som har flyktet

UNHCR hjelper mennesker som nettopp har flyktet med basisbehov. De deler ut telt, lakener og tepper, og sørger for at flyktningene har mat, vann og medisiner. Der det er mulig får flyktninger kontanter eller kuponger, slik at de kan gjøre sine egne innkjøp.

Mennesker på flukt
Figuren viser at ved inngangen til 2022 var det nesten 90 millioner flyktninger i verden, ifølge Flyktninghjelpen. I løpet av 2022 økte antall flyktninger betydelig og er nå på over 100 millioner, ifølge UNHCR. Grafikk: FN-sambandet

3. UNHCR driver med påvirkningsarbeid

UNHCR driver påvirkningsarbeid mot politikere i enkeltland og internasjonalt. Målet er å sikre at flyktningers rettigheter blir ivaretatt.

4. UNHCR sikrer flyktningers helse

UNHCR jobber for at alle flyktninger skal ha tilgang til helsetjenester. Arbeidet inkluderer beskyttelse mot HIV og andre sykdommer, behandling for skader og sykdommer, tilgang til prevensjon, råd om mat og ernæring, og gode vann og sanitærforhold.

UNHCR-drevet flyktningleir i Uganda
Dette bildet er fra en UNHCR-drevet flyktningleir i Uganda. Her bor det over 135.000 flyktninger fra Sør-Sudan. Foto: UN Photo/Mark Garten

5. UNHCR utgir en global appell med oversikt over kostnader, og statistikk over flyktninger

UNHCR utgir hvert år en oversikt over verdens flyktningkriser, og hvor mye de mener det vil koste å adressere dem på en god måte. Appellen inneholder også statistikk om flyktninger, og informasjon om hva UNHCR mener bør prioriteres i året som kommer.

Hvordan ble UNHCR stiftet?

Etter andre verdenskrig ble Den internasjonale flyktningorganisasjonen (IRO) opprettet. IRO skulle finne nye hjem til mennesker som hadde flyktet under krigen, eller hjelpe dem med å flytte tilbake. På tross av dette arbeidet var millioner av mennesker fortsatt på flukt. Derfor opprettet FNs generalforsamling et høykommissariat for å gi flyktninger internasjonal beskyttelse i 1950. Nederlenderen J. G. van Heuven Goedhart var den første høykommissæren for flyktninger.

UNHCR har mottatt Nobels fredspris to ganger, i 1954 og i 1981.

Hvordan er UNHCR organisert?

Filippo Grandi har vært FNs høykommissær for flyktninger siden 2016. UNCHR har rundt 18 880 ansatte og er til stede i 134 land (tall fra januar 2023).

Det er UNHCRs eksekutivkomité som bestemmer hvordan organisasjonen skal jobbe. Den består av rundt 100 medlemsland. Medlemslandene er jevnt fordelt på de ulike verdensdelene. Den består både av land som produserer mange flyktninger og land som tar imot mange flyktninger.

UNHCRs Regionale Representasjon for Nord-Europa ligger i Stockholm. Kontoret jobber med juridiske spørsmål innen flyktning- og asylrett og driver rådgivnings- og informasjonsvirksomhet.

Hvor får UNHCR penger fra?

UNHCR finansieres hovedsakelig av frivillige bidrag fra land, organisasjoner, privat sektor, fond og enkeltpersoner. Det er ulike giverland som står for hoveddelen av midlene. Norge er blant de ti største bidragsyterne.

Les mer om UNHCRs budsjett og finansiering her

Lær mer

UNHCRs egne sider

Temaside om flyktninger

FNs flyktningkonvensjon