UNESCOs logo

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. UNESCOs MANDAT er å bidra til fred og sikkerhet ved å fremme samarbeid mellom land innenfor de fire fagområdene. UNESCO ble dannet like etter andre verdenskrig, i troen på at politiske og økonomiske avtaler ikke er nok for å skape varig fred. Fred må skapes i menneskets sinn.

UNESCO bruker utdanning, vitenskap og kultur for å informere, inspirere og engasjere mennesker over hele verden til å fremme forståelse og respekt for hverandre og planeten vår. Gjennom programmene til organisasjonen søker UNESCO å fremme fred og ha en nulltoleranse for vold. Bærekraftsmålene er viktige i arbeidet for å oppnå dette.

Historisk bakteppe

Allerede før andre verdenskrig var over, begynte de allierte maktene å planlegge hvordan man i fremtiden kunne fremme fred og ikke-vold, og de definerte at det var i menneskers sinn man måtte starte. De mente at å jobbe for god utdanning for alle, vitenskap og kultur var svaret. Forslaget fikk raskt tilslutning, og i 1945 da krigen var over, møttes 44 land for å lage en organisasjon som skulle jobbe spesifikt med dette. Målet var at en ny verdenskrig aldri skulle finne sted, og United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) så dagens lys.

UNESCOs organisering

Organisasjonens hovedmål er at alle mennesker skal få en god utdanning, der bærekraft og globalt medborgerskap er grunnpilarene. UNESCOs styre består av representanter fra 58 medlemsland. Norge har sittet i dette styret fire ganger, sist i perioden 2005-2009. Rundt 2000 personer arbeider i UNESCOS hovedkvarter i Paris. I tillegg har de fleste medlemslandene, deriblant Norge, etablert faste delegasjoner samme sted.

Mens departementene har ansvar for Norges offisielle UNESCO-politikk, fungerer Den norske UNESCO-kommisjonen som et bindeledd mellom sivilsamfunnet og norske myndigheter. Kommisjonen består av 12 medlemmer som er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.

UNESCO har også et eget nettverk for skoler og utdanningsinstitusjoner i Norge og internasjonalt. Stian Olsen i FN-sambandet fungerer som koordinator for dette nettverket.

Urnes stavkirke
Urnes Stavkirke. Foto: Christian von Schack/Flickr

Ressurser

UNESCOs hjemmesider

UNESCOs Verdensarvliste

Verdensarven i Norge

Tidsskriftet World Heritage review

Undervisning om Verdensarven