WFPs logo

WFP driver både nødhjelpsarbeid og langsiktige utviklingsprosjekter. Organisasjonen hjelper årlig mer enn 160 millioner mennesker (tall fra 2023) i over 120 land, og har 23 000 ansatte på verdensbasis. WFP ble tildelt Nobels fredspris i 2020 for sitt viktige arbeid.

WFPs hovedoppgaver

  • Redder liv i katastrofer
  • Gir ut mat i områder med matmangel
  • Oppmuntrer til et bærekraftig utvalg av avlinger
  • Hjelper samfunn med matproduksjon etter katastrofer
  • Prioriterer ernæring - spesielt de første 1000 dagene av et barns liv

WFP jobber med en rekke av FNs bærekraftsmål, men mål nummer 1, utrydde fattigdom, og 2, utrydde sult, er særlig relevante for organisasjonen.

Organisasjonen har og hatt en viktig rolle i konfliktområder hvor de jobber med å forhindre at sult brukes som et våpen i krig og konflikt.

Verdens matvareprogram driver ikke bare nødhjelp, men jobber også med utvikling. Gjennom «Food-for-Work»- programmer, blir lokal arbeidskraft engasjert og mottar «lønn» i form av mat. På denne måten hjelper WFP lokalsamfunn til å øke matproduksjonen.

Et annet eksempel er «Share the meal», en app der du kan gi et måltid med mobiltelefonen.

Styrking av kvinners stilling i nødssituasjoner samt sikring av spedbarn og mødres ernæring, har prioritet i WFPs arbeid.

Tidligere mottok organisasjonen først og fremst donasjoner i form av mat, men fordi matvareoverskuddet er minkende, blir det nå gitt penger som brukes til å handle mat lokalt. Dette styrker de lokale markedene og gir livsgrunnlag til flere enn de som mottar direkte hjelp.

Cindy H. McCain
5. april 2023 tiltrådte Cindy H. McCain som den nye lederen av Verdens matvareprogram (WFP). Foto: UN Photo/Mark Garten

Hvordan er WFP organisert?

WFP ble opprettet i 1961, og startet sitt første utviklingsprogram i Sudan i 1963.

Opprinnelige skulle WFP bare være et treårig prosjekt, men i 1965 ble det utvidet.

Styret har som oppgave å fastlegge den overordnede strategien for Verdens matvareprogram og fremlegge aktiviteter og programmer for det kommende året.

Amerikanske Cindy McCain tok over som direktør for WFP i 2023. Før henne ledet David Beasley organisasjonen.

WFPs budsjett

WFP er utelukkende finansiert av frivillige donasjoner. Organisasjonen får årlig inn rundt 10 milliarder amerikanske dollar. De viktigste donorene er USA, Tyskland, EU-kommisjonen, Canada, Storbritannia, Benin, Norge og private givere.  

Norge er en viktig bidragsyter til WFP, og støtter ulike operasjoner og kampanjer, i tillegg til å bidra betydelig med kjernebidrag. Kjernebidrag, eller fleksible bidrag, betyr at WFP selv kan disponere hvordan de vil benytte midlene. (En forutsetning er likevel at pengene ikke blir brukt til å kjøpe genmodifisert mat.) Kilde: WFP Norge

Lær mer

FNs bærekraftsmål nummer 2: Utrydde sult

FNs bærekraftsmål nummer 1: Utrydde fattigdom

WFPs egne sider

WFPs norske sider