Fag: KRLE / Religion og etikk, Naturfag, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn: 5-7 trinn, 1-4 trinn
Tema: Fattigdom, bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, Klima og miljø
Tidsbruk: Varierende. Avhenger av hvor mange av ekstraoppgavene man gjør, hvor mye som gjøres i plenum og om man viser filmen
Forberedelser: En utskrift av boka til hver elev, nål og tråd, annen «pynt»

Lærerveiledning

Min lille bok om insekter/Mi vesle bok om insekt består av korte tekster, faktabokser og ulike arbeidsoppgaver. I tillegg er det forslag til hvor man kan finne mer informasjon om temaet. Oppgavene er nummerert, og bør løses i rekkefølgen de er satt opp i.

Arbeidsoppgavene består av

 • 5 les og finn-oppgaver
 • 1 telleoppgave
 • 2 tegneoppgaver
 • 3 diskusjonsoppgaver
 • 2 skriveoppgaver
 • 1 oppgave om å oppsøke mer informasjon

Forberedelser og utstyr

 • Utskrift av Min lille bok om insekter/Mi vesle bok om insekt, ett eksemplar til hver elev. Heftet kan med fordel brettes før utdeling, men elevene skal selv binde sidene sammen.
 • Store nåler
 • Garn, tråd eller tau for å sy sammen boken
Fride
Fride jobber med sin lille bok om insekter. Foto: Siri Asphaug

Hvordan sy sammen heftet

Før elevene kan starte på oppgavene må de sy sammen boken sin. Det første de må gjøre er å lage hull langs «ryggen» på boken, for så å sy den sammen. Her kan det hende de yngste elevene trenger hjelp fra en voksen. Elevene skal deretter fargelegge sommerfuglen på for- og baksiden, og skrive navnet sitt på forsiden.

Instruksjoner for utskrift

Vær oppmerksom på at det finnes oppgavehefter på både bokmål og nynorsk for småtrinn og mellomtrinn. I tillegg skilles det mellom hefte for å vise digitalt på skjerm og for utskrift.

På de fysiske heftene skal prikkene på sommerfuglens kropp skal være på midten av arkene. For å få dette korrekt må du stille inn skriveren med følgende innstillinger fra din PC:

 • Farge
 • Liggende/landskap
 • Tosidig
 • Sentrer på arket
 • Vend på langside

Det er lurt å skrive ut ett eksemplar først, før du skriver ut til alle elevene.

Kompetansemål etter 7. trinn

Tverrfaglige tema: Bærekraftig utvikling

Samfunnsfag

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Berekraftige samfunn

 • utforske og presentere ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan ha, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å motverke utfordringa og korleis samarbeid mellom land kan bidra
Norsk

Kjerneelementer: Tekst i kontekst, Muntlig kommunikasjon

 • lese lyrikk, noveller, fagtekster og annen skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk, svensk og dansk og samtale om formål, form og innhold
 • bruke lesestrategier tilpasset formålet med lesingen
KRLE

Kjerneelementer: Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar, Etisk refleksjon

 • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til menneskets levesett og levekår og klodens framtid
Naturfag

Kjerneelementer: Jorda og livet på jorda

 • gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet

Kompetansemål etter 2. og 4. trinn

Samfunnsfag

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Berekraftige samfunn

2. trinn

 • samtale om korleis ulike kjelder, inkludert kart, kan gi informasjon om samfunnsfaglege spørsmål
 • utforske og beskrive kulturminne og kultur- og naturlandskapet i nærmiljøet
 • utforske og gi døme på korleis menneska påverkar klimaet og miljøet, og dokumentere korleis påverknadene kjem til syne i nærmiljøet

4. trinn

 • beskrive kultur- og naturlandskap i Noreg og samtale om korleis historiske og geografiske kjelder, inkludert kart, kan gi informasjon om landskap
 • utforske og gi døme på nokre sider ved berekraftig utvikling

Norsk

Kjerneelementer: Tekst i kontekst, Muntlig kommunikasjon

2. trinn

 • lytte til og samtale om skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk
 • uttrykke tekstopplevelser gjennom lek, sang, tegning, skriving og andre kreative aktiviteter
 • lytte, ta ordet etter tur og begrunne egne meninger i samtaler

4. trinn

 • lese og lytte til fortellinger, eventyr, sangtekster, faktabøker og andre tekster på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og samtale om hva tekstene betyr for eleven
 • samtale om forskjellen mellom meninger og fakta i tekster

KRLE

Kjerneelementer: Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar, etisk refleksjon

4. trinn

 • utforske og samtale om etiske sider ved menneskers levesett og ressursbruk

Naturfag

Kjerneelementer: Jorda og livet på jorda

2. trinn

 • samtale om hvordan vi kan ta miljøbevisste valg og gjennomføre lokale miljøtiltak
 • utforske et naturområde i nærmiljøet og beskrive hvordan noen organismer er tilpasset området og hverandre

4. trinn

 • utforske et naturområde og drøfte bærekraftig bruk av området
 • utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut

For tilbakemelding eller spørsmål, kontakt:

Siri Nikolaisen

Rådgiver (Viken, Oslo og Innlandet)

siri.nikolaisen@fn.no

+47 992 37 491