Forklaring

Tallene inkluderer personer i en flyktningliknende situasjon, selv om deres flyktningstatus ikke formelt er avklart, samt asylsøkere som enda ikke har fått sin søknad endelig behandlet.

En flyktning er en person som har flyktet fra sitt hjemland og med rette frykter for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en bestemt sosial gruppe.

I tillegg kan du finne hvilke land flest mennesker flykter til, her. Mennesker som er på flukt i sitt eget land har en egen statistikk, (IDPs).

Tallene blir samlet inn av FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).