I år skal 2 milliarder mennesker – flere enn noensinne – delta i valg rundt om i verden. Dette er en gylden mulighet til å utjevne store kjønnsforskjeller.

Globalt sett er kvinners drastiske underrepresentasjon i beslutningsprosesser fortsatt en virkelighet, ifølge nye data fra UN Women – FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling.

UN Womens nye data om likestilling mellom kjønnene i lederposisjoner publiseres samtidig som verden markerer Den internasjonale dagen for kvinner i diplomatiet den 24. juni.

Kvinner fortsatt «utestengt fra makten»

Til tross for fremgang er kvinner fortsatt i stor grad utestengt fra maktposisjoner og diplomati i mange land, og de høyeste nivåene av innflytelse og beslutningstaking er fortsatt i all hovedsak besatt av menn.

Hele 113 land verden over har aldri hatt en kvinne som stats- eller regjeringssjef, og bare 26 land ledes i dag av en kvinne.

Per 1. januar 2024 er bare 23 prosent av ministerpostene besatt av kvinner, og i 141 land utgjør kvinner mindre enn én tredjedel av statsrådene. Sju land har ingen kvinnelige ministre i det hele tatt.

Norge «bare» på 8. plass

I denne oversikten er Norge i 2024 på 8. plass, etter Finland, Nicaragua, Liechtenstein, Belgia, Andorra, Chile og Portugal. Men det er ikke nødvendigvis en dårlig nyhet. I alle disse landene, inkludert i Norge, er mer enn 50 prosent av de med «ministertittel» kvinner. Av de 19 ministrene i dag, er 10 kvinner her i landet. Mens i Finland, er 63,2 prosent av alle ministrene kvinner.

Dårligere nyheter er det for de landene som ikke har noen kvinner som i dag er ministre. Dette inkluderer Aserbajdsjan Papua Ny-Guinea, Saudi-Arabia, Tuvalu, Vanuatu, Jemen, men også Ungarn. FN har ingen informasjon om hvorvidt det finnes kvinnelige ministre i Afghanistan, Nord-Korea og Myanmar.

Diplomatiet: Fortsatt et mannligdominert forum

Den mannlige dominansen i diplomatiet og utenrikspolitikken strekker seg også til de FN-delegasjonene, der kvinner fortsatt er underrepresentert som ambassadører. I mai 2024 utgjorde kvinner 25 prosent av FN-ambassadørene i New York, 35 prosent i Genève og 33,5 prosent i Wien.

Men her stiller også Norge sterkt. Susan Eckey er Norges FN-ambassadør i Wien, Merete Fjeld Brattested er FN-ambassadøren i New York, mens FN-ambassadøren i Genève er Tormod Cappelen Endresen.
— Selv om mange av spørsmålene vi diskuterer i dette rommet er svært komplekse, er det heldigvis noen som ikke er det – som det faktum at økt deltakelse av kvinner i diplomatiet – som i næringslivet eller på andre samfunnsområder – gir bedre beslutninger og bedre resultater, sa FN-ambassadør Tormod Cappelen Endresen, under et arrangement på 24. juni i FNs menneskerettighetsråd.

Gro Harlem Brundtland: Nordens første på den «internasjonale scenen»

Gro Harlem Brundtland var den første kvinnen i Norge og Norden som ble utnevnt til statsminister i 1981. Hun inntok en fremtredende rolle på den internasjonale scenen og satte sitt preg på FN. Hun er kjent som «bærekraftens mor» med rapporten fra kommisjonen hun ledet om bærekraftig utvikling.

Den eneste andre kvinnelige statsministeren i norsk historie, Erna Solberg (som var statsminister mellom 2013-2021), har også hatt mange diplomatiske oppdrag, blant annet i FN.

Verden blir bedre for alle mennesker og planeten

— Vårt arbeid styres av troen på at når kvinner leder, blir verden bedre for alle mennesker og for planeten, sa UN Women-sjefen Sima Bahous. Når mange land går til valg i år, må vi alle sette kvinner først, på maktens tinde, der og når det betyr mest. Kvinners likeverdige deltakelse i styresett og lederskap er nøkkelen til bedre liv for alle, understreket hun.

Å velge og utnevne kvinner til lederstillinger viser en sterk politisk vilje til likestilling og en kollektiv forpliktelse til å takle de utfordringene verden står overfor i dag. I forbindelse med markeringen av at det er 30 år siden Beijing-erklæringen og handlingsplanen ble vedtatt – verdens mest progressive plan for å fremme kvinners rettigheter – fortsetter UN Women å arbeide for å sikre at kvinner leder og trives i arbeidet med å forme og drive frem positive endringer, blant annet ved å innta de høyeste maktposisjonene.

Lær mer

UN Womens pressemelding

Statistikken fra UN Women om kvinner i politisk ledelse i 2024

Temaside om kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene

UNRICs nyhetsak om kvinner i diplomatiet