Kjære leser,

Velkommen til årets første utgave av Arbeidslivsnytt!

I denne utgaven av nyhetsbrevet om internasjonalt arbeidsliv, gir vi deg de siste rapportene, ferske initiativer og samarbeid, noen høydepunkter fra ILO rundt om i verden, og mer om hvordan flere FN-organisasjoner jobber for å sikre anstendig arbeid.

Du kan også lese mer om hvordan arbeidslivsparter her i landet tar grep på en rekke felt, og hva som skjer i ILO i ukene fremover.

God lesning!

FREMTIDENS ARBEIDSLIV

Hvor mye kan du om fremtidens arbeidsliv? FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC) har holdt et spesielt møte om akkurat dette i Santiago, Chile 23. og 24. januar – arrangert av UN DESA, i samarbeid med Den økonomiske kommisjonen for Latin-Amerika og Karibia (ECLAC), Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) og FNs utviklingsprogram (UNDP). Foto: Unsplash/Andy Kelly.

Fem ting du bør vite om fremtidens arbeidsliv

Arbeidslivet går for tiden gjennom store endringer på grunn av nye teknologier, globalisering og andre faktorer. Disse endringene har potensial til å omforme arbeidsmarkeder og levebrød for milliarder av kvinner og menn. Les mer på fn.no →

FERSKE RAPPORTER

En ny ILO-rapport viser at global arbeidsledighet og ulikheter vil trolig stige i 2024. — Uten mer sosial rettferdighet vil vi aldri få til en bærekraftig verden, understreker ILO-sjefen, Gilbert F. Houngbo. Foto: ILO/Marcel Crozet.

ILO slår alarm: Arbeidsledigheten vil stige i 2024, økende sosiale ulikheter bekymringsverdig

Selv om arbeidsledighet og jobbgapet falt til under førpandeminivået i 2023, er det trolig at dette vil snu i år. Mer ulikhet og stagnerende produktivitet er grunn til bekymring, ifølge en fersk rapport. Les mer på fn.no →

En ny ILO-rapport viser at mer enn én av fem i jobb har opplevd vold og trakassering. Foto: OCHA/Damilola Onafuwa.

Kampen mot vold og trakassering i arbeidslivet: Arbeidsmiljøtiltak er nøkkelen 

En ny ILO-rapport legger vekt på at man bør bruke rammeverk for helse, miljø og sikkerhet for å ta tak i de grunnleggende årsakene til vold og trakassering, og for å oppmuntre til kollektiv handling for bedre arbeidsmiljøer. Les mer på ilo.org →

NYE SAMARBEID

Koalisjonen samler ILOs trepartssamarbeidsparter — regjeringer, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner — internasjonale og regionale organisasjoner og finansinstitusjoner, bedrifter, akademia og ikke-statlige organisasjoner som er forpliktet til å støtte sosial rettferdighet. Foto: Unsplash/Chang Duong.

100 partnere slutter seg til ILOs globale koalisjon for sosial rettferdighet

Koalisjonen vil øke multilateralt samarbeid og spille en avgjørende rolle i å akselerere fremgangen mot 2030-agendaen, bærekraftsmålene og anstendig arbeidsagendaen. Les mer på ilo.org →

ILO RUNDT OM I VERDEN

Minst 66 prosent av sysselsettingen har gått tapt i Gaza siden 7. oktober, tilsvarende 192 000 arbeidsplasser, mener ILO og Det palestinske statistikkbyrået i sine nye anslag. Foto: UNRWA/Fadi Thabet.

Palestina: Arbeidsledigheten ligger an til å nesten dobles som følge av krigen i Gaza

ILO og Det palestinske statistikkbyrået anslår at de pågående fiendtlighetene har utslettet minst 66 prosent av sysselsettingen på Gazastripen. Les mer på ilo.org →

— Det første «arbeidslivssjokket» kom i februar og mars 2022, og førte til et betydelig fall i sysselsettingen, sier Oleksandr Zholud, sjefekspert i avdelingen for pengepolitikk og økonomisk analyse ved Ukrainas nasjonalbank. Foto: OCHA/Matteo Minasi.

Ukraina: Hvordan har krigen påvirket arbeidsmarkedet?

ILO har snakket med Oleksandr Zholud, sjefekspert i avdelingen for pengepolitikk og økonomisk analyse ved Ukrainas nasjonalbank. Han har delt sine syn på hvordan krigen har påvirket arbeidsmarkedet, hvilke politiske prioriteringer vil hjelpe Ukraina i gjenoppbyggingen, og hva slags støtte arbeidere og bedrifter trenger for å komme seg gjennom krisen. Les mer på ilo.org →

Jemen: Lærlingprogram fører til en «ny begynnelse» i Lahj

I Radfan-distriktet, har 74 unge lærlinger – 35 av dem kvinner – blitt uteksaminert fra et opplæringsprogram ment for å bidra til unge menneskers suksess i det lokale arbeidsmarkedet. Les mer på ilo.org →

Jordan: SCORE-programmet gjør fremskritt i landets landbruksnæring

ILOs «Sustaining Competitive and Responsible Enterprises (SCORE)» program har blitt pilotert på tvers av små- og mellomstore bedrifter i landets landbruksnæringssektor. Les mer på ilo.org →

Malawi: Respekt for arbeidsrettigheter og bekjempelse av barnearbeid i te-industrien

Hovedmålene med et feltbesøk til Thyolos te-gods var å styrke ivaretakelsen av arbeidsrettigheter, samt trappe opp støtte fra privat sektor og forbedre samarbeidet mellom aktører for å fremme sosial rettferdighet og anstendige arbeidsforhold – inkludert å utrydde barnearbeid – i te-industrien. Les mer på ilo.org →

FN SATSER PÅ ANSTENDIG ARBEID

— Timbuktu-fondet på én milliard dollar er et fantastisk FN-initiativ og sannsynligvis det største startup-fondet i Afrika, sa Richmond Ogigai, grunnlegger av WallX Africa. Jeg tror dette også vil tiltrekke andre investorer, både lokalt og internasjonalt, la han til. Foto: Unsplash/Christina @ wocintechchat.com.

UNDPs nye milliard-fond kan «booste» Afrikas teknologi-startups globalt

IT-selskaper fosser frem og tjener mer penger enn noen gang. Samtidig krymper risikokapitalfinansiering globalt. Men, eksperter er optimistiske til at et nytt investeringsfond på én milliard dollar opprettet av FNs utviklingsprogram (UNDP) for Afrikas «teknologiøkosystem» kan beskytte startups fra skrumpende investeringer. Les mer på PassBlue.com →

16 medlemsland har sluttet seg til Global Accelerator-initiativet, og fire av disse landene har utviklet nasjonale veikart for implementering, basert på kollektiv innsats fra flere arbeidslivsparter. Foto: ILO/Noor Mohammed.

Mot anstendige jobber og sosial beskyttelse for alle: 2023-resultater

Initiativet «Global Accelerator on Jobs and Social Protection for Just Transitions”, lansert i september 2021 av FNs generalsekretær, viser FN-systemets kollektive respons for å håndtere de mange utfordringene som truer med å slette utviklingsfremgangen. Målet er å bidra til å skape minst 400 millioner anstendige jobber, primært i grønne-, digitale- og omsorgsøkonomier, og å utvide sosial beskyttelsesdekning til de over 4 milliarder kvinner, menn og barn som ikke har trygdedekning i dag. Les mer på unglobalaccelerator.org

DET SISTE OM «STREIKERETT-TVISTEN»

Arbeidslivspartene har ikke klart å bli enige om hvorvidt streikeretten kan utledes av ILO-konvensjon nr. 87, som handler om organisasjonsfrihet, siden streikeretten ikke er spesifikt nevnt. Norge er av den oppfatning at det kan den, og støtter beslutningen om å henvise saken til Den internasjonale domstolen. Foto: Venstresida/Flickr.

ILO sender over 300 sakspapirer knyttet til streikerett-tvist til Den internasjonale domstolen

ILOs styre bestemte i fjor å henvise en «streikerett-tvist» til Den internasjonale domstolen i Haag. ILO har sendt 342 dokumenter i fem bind til domstolen. Les mer på ilo.org →

ARBEIDSLIVSPARTER TAR GREP

— Digitalisering og kunstig intelligens kan gi oss mer verdiskaping, mer velferd og mer velstand. Mye mer. Og jo fortere vi kommer skikkelig i gang, jo større blir gevinstene for hele samfunnet, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid. Foto: Unsplash/Andrea de Santis.

Ny rapport: Kunstig intelligens kan øke Norges verdiskaping betydelig 

NHO har bedt Samfunnsøkonomisk analyse se på nytten, mulighetene og barrierene for kunstig intelligens i Norge. Les mer på NHO.no →

— Det er viktig for Statens vegvesen å forebygge og avdekke useriøs og kriminal aktivitet i våre vegprosjekt. Samarbeidet med LO vil vi styrke dette arbeidet, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen. Foto: ILO/M. Crozet.

Vegvesenet inngår avtale med LO mot arbeidslivskriminalitet i anleggsbransjen 

Statens vegvesen og LO har skrevet under en samarbeidsavtale for å forebygge arbeidslivskriminalitet i anleggsbransjen. Les mer på LO.no →

— Departementet tar saken på alvor og behandler varselet på en grundig måte. Av hensyn til både tilliten til Arbeidstilsynets viktige samfunnsoppdrag og arbeidssituasjonen for alle ansatte, er det samtidig svært viktig at behandlingen ikke trekker unødig ut i tid, sier ekspedisjonssjef Ragnhild Nordaas i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Foto: Unsplash/Taneli Lahtinen.

Oppfølging av varslingssaken i Arbeidstilsynet 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har som mål å bli ferdig med behandlingen av varslingssaken i Arbeidstilsynet i løpet av februar. Les mer på regjeringen.no →

MERK DEG! KOMMENDE ARRANGEMENTER

Mye spennende skjer i ILO i februar. Foto: ILO/Bobot Go.

Seks ting i ILO du bør følge med på i februar

12.–16. februar: Felles ILO–IMO møte for å vedta retningslinjer for medisinsk undersøkelse av fiskere og arbeidere på fiskefartøy. Les mer her.

19.–23. februar: ILO-ekspertmøte om lønnspolitikk og levelønn. Les mer her.

20. februar: Den internasjonale dagen for sosial rettferdighet. Les mer her.

27.–29. februar: Møte i den felles ILO-IMO-arbeidsgruppen som skal identifisere og ta opp sjøfolksproblemer og det menneskelige elementet. Les mer her.

29. februar: Møte i den norske ILO-komiteen. Les mer her.

29.februar–2. mars: ILO-komiteen for organisasjonsfrihet. Les mer her.