Samtidig som arbeidslivsendringer gir spennende muligheter for økt produktivitet og innovasjon, utgjør de også utfordringer – for både arbeidere og beslutningstakere.

For å fremme en fremtid med anstendig arbeid for alle og for å nå FNs bærekraftsmål, her er fem viktige ting du bør vite, ifølge FNs departement for økonomiske og sosiale saker (UN DESA).

1. Utnytt nye teknologimuligheter

Nye teknologier som kunstig intelligens (KI) skaper helt nye bransjer, og de endrer også eksisterende bransjer og yrker. Å gi arbeidstakere ferdighetene de trenger for å dra nytte av disse mulighetene, fremme innovasjon og bidra til rettferdig og anstendig arbeid er avgjørende.

2. Bygg broer over de digitale skillene

Digitale skiller – eller de sosiale og økonomiske forskjeller som endrer seg eller øker som følge av at forskjellige grupper i samfunn får ulik tilgang til teknolog – er en økende bekymring. Disse skillene kan forverre eksisterende ulikheter, til tross for det enorme potensialet til ny teknologi. Det er viktig å sikre at alle har rettferdig tilgang til teknologier og får opplæring i digital kompetanse. Dette vil gi kvinner, menn og ungdom mulighet til å delta i og bidra til den digitale økonomien ved å dra nytte av nye muligheter for anstendig arbeid.

3. Frem motstandskraft

Regjeringer og arbeidstakere må være fleksible og tilpasse seg arbeidslivets stadig skiftende natur. Det vil være viktig å investere i livslang læring og opplæringstiltak, samt programmer som hjelper den enkelte til å tilegne seg ny kompetanse. Dette vil gjøre dem i stand til å lykkes med karriereoverganger og trives i et jobblandskap i stadig utvikling.

4. Styrk sårbare grupper

Visse befolkningsgrupper, inkludert kvinner, ungdom og migranter, møter ofte vanskeligheter i tilgang til anstendig arbeid. Det er nødvendig å utvikle tilpassede retningslinjer og programmer for å ta tak i disse ulikhetene og garantere at alle har sjansen til å bidra til, og dra nytte av, fremtidens arbeid.

5. Sett på plass globalt samarbeid

Mye er usikkert når det gjelder fremtidens arbeid. Samtidig kan en klar visjon, sterkt lederskap og mer samarbeid mellom ulike parter – inkludert arbeidsgivere, arbeidstakere, regjeringer og andre – påvirke arbeidslivet fremover. Ved å bedre håndtere den digitale overgangen og fremme et inkluderende tankesett, kan vi skape en delt velstand for mennesker over hele verden.

FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC) holder et spesielt møte 23. og 24. januar 2024 i Santiago, Chile – arrangert av UN DESA, i samarbeid med Den økonomiske kommisjonen for Latin-Amerika og Karibia (ECLAC), Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) og FNs utviklingsprogram (UNDP). Møtet vil samle regjeringsledere, eksperter og andre viktige arbeidslivsparter for å diskutere strategier som skal sikre at alle er inkludert i denne overgangstiden.

Lær mer

Du kan lese mer om dette viktige ECOSOC-møtet her.

Du kan lese mer om arbeidslivet her.

Du kan lese mer om ILOs arbeid her.

Du kan lese mer om ECOSOC her.

Du kan lese mer om UNDPs arbeid her.