FNs sikkerhetsråd

Mexico har presidentskapet i Sikkerhetsrådet i november. Les mer om Mexicos prioriteringer og bli bedre kjent med landets FN-ambassadør på Pass Blue.

Uken i Sikkerhetsrådet

I dag holder Sikkerhetsrådet et privat møte om Myanmar der blant annet representanter fra ASEAN skal delta. De holder også et møte om situasjonen i Etiopia og den israelsk-palestinske konflikten denne dagen. Tirsdag arrangerer Mexico en høynivådebatt om “eksklusjon, ulikhet og konflikt”, som er et av landets signaturarrangementer under presidentperioden. Situasjonen i Jemen og Syria står på agendaen torsdag denne uken.

Sikkerhetsrådet ber om at krigshandlingene i Etiopia opphører

Presseuttalelsen er andre gang Sikkerhetsrådet uttaler seg om situasjonen i landet. Sikkerhetsrådet ba om slutt på konflikten, hatefulle ytringer og fredssamtaler. Krigen, som har tatt livet av flere tusen mennesker og drevet mer enn to millioner på flukt, har blitt verre de siste ukene og opprørerne truer med å innta hovedstaden Addis Abeba. Les saken på Reuters.

UNESCO: Klimaendringer må inn i pensum

Utdanningssystemene i verden tar ikke innover seg klimakrisen godt nok, mener UNESCO. Nye analyser fra 100 land viser at bare halvparten av landenes læreplaner inkluderer klimaendringer som tema. Når klimaendringer er tatt med i læreplanene, er det nesten alltid gitt lav prioritet. Les saken på fn.no.

Aktuelle rapporter og arrangementer

  • 8.-11. november: SIPRIs Stockholms Sikkerhetskonferanse tar for seg konflikt og krigføring i det 21. århundre og ser blant annet på beskyttelse av sivile, krigføring ved hjelp av ny teknologi og hva det betyr for tolkningen av internasjonal humanitærrett. Konferansen strømmes og man kan delta digitalt på hele eller deler av programmet. Meld deg på og se programmet her.
  • 9. november: HL-senteret arrangerer seminar om Norge, FNs sikkerhetsråd og forebygging av folkemord. Tidligere spesialrådgiver for R2P i FN, Karen Smith holder hovedinnlegg, og seminaret vil diskutere hvilke muligheter og ansvar Norge har for å beskytte sivile gjennom setet i Sikkerhetsrådet. Arrangementet strømmes også digitalt. Meld deg på her.
  • COP26: UNICEFs klimaambassadør Penelope Lea reiser til Glasgow tirsdag 9. november. Hun reiser dit i kraft av å være UNICEF Norges klimaambassadør, og vil være tilgjengelig for intervjuer eller samtaler der. Torsdag 11. november vil hun representere UNICEF globalt på UNICEFs blue zone-event «The Climate Crisis: A Child Rights Crisis». Les mer om Penelope Lea her.
  • Hvor flinke er FN til å redusere sitt eget karbonfotavtrykk? Les mer om dette i UNEPs rapport Greening the Blue.
  • 10. november: UNESCO rapporten Futures of Education analyserer fremtidens utdanning, opplæring og hvordan dette kan forme menneskeheten og planeten i fremtiden.
  • 12. november: UNESCO markerer sitt 75-årsjubileum med høynivådebatt der statsoverhoder, regjeringer, artister, m.fl. deltar. Les mer her.
Arbeidere i en kullgruve i Bolivia. Foto: ILO/Crozet M
Arbeidere i en kullgruve i Bolivia. Foto: ILO/Crozet M

30 land signerte erklæring om grønn energi

Verdens land må bort fra kull og over til grønnere energikilder. Nå har mer enn 30 land signert en erklæring for å sikre at land, mennesker og økonomier har bred støtte i denne overgangsperioden. Norge er et av landene som har signert “Just Transition Declaration” som ble vedtatt på FNs klimatoppmøte COP26. Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) har spilt en sentral rolle i utformingen av erklæringen og jobbet for at ingen skal utelates, og at anstendig arbeid står i fokus ved overgangen til en grønnere hverdag.

Les mer på ILOs sider