Tvangsarbeid – en form for moderne slaveri – inkluderer alt arbeid og alle tjenester som kreves av enhver person under trusselen om straff, og som mennesker ikke har tilbudt frivillig.

Denne typen ulovlig arbeid fører til 236 milliarder dollar i ulovlig fortjeneste per år, ifølge en ny rapport fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), ifølge en pressemelding. Den totale ulovlige fortjenesten har økt med 64 milliarder dollar (37 prosent) siden 2014 – en drastisk økning drevet av både vekst i antall personer som jobber under tvang, samt høyere fortjeneste fra utnyttelse av arbeidere.

Den ferske ILO-rapporten, «Profits and Poverty: The Economics of Forced Labour», anslår at menneskehandlere og kriminelle tjener nesten 10 000 dollar per offer – nær USD 10 000 per offer, opp fra 8 269 dollar (justert for inflasjon) for et tiår siden.

Ulovlig fortjeneste «på topp» i Europa og Sentral-Asia

Moderne slaveri finnes i nesten alle land i verden – også i Norge. Denne typen utnyttelse går på tvers av etniske, kulturelle og religiøse linjer. Mer enn halvparten (52 prosent) av alt tvangsarbeid finnes i øvre middelinntekt eller høyinntektsland.

Samlet årlig ulovlig fortjeneste fra tvangsarbeid er høyest i Europa og Sentral-Asia (på 84 milliarder dollar), etterfulgt av Asia og Stillehavsregionen (62 milliarder dollar), Amerika (52 milliarder dollar), Afrika (20 milliarder dollar) og Midtøsten (18 milliarder dollar).

Når ulovlig fortjeneste vises per offer, er den årlige ulovlige fortjenesten høyest i Europa og Sentral-Asia, etterfulgt av Midtøsten, Amerika, Afrika og Asia og Stillehavsregionen.

Den største fortjenesten kommer fra seksuell utnytelse

Tvunget kommersiell seksuell utnyttelse utgjør mer enn to tredjedeler (73 prosent) av den totale ulovlige fortjenesten, til tross for at den kun utgjør 27 prosent av det totale antallet ofre i moderne slaveri.

Disse tallene forklares av den enorme forskjellen i profitt per offer mellom tvungen kommersiell seksuell utnyttelse og andre former for ikke-statlig tvangsarbeid – 27 252 dollar i profitt per offer for førstnevnte mot 3 687 dollar i profitt per offer for sistnevnte.

Etter tvungen kommersiell seksuell utnyttelse er sektoren med høyest årlig ulovlig fortjeneste fra tvangsarbeid industri, med 35 milliarder dollar, etterfulgt av tjenester (20,8 milliarder dollar), landbruk (5,0 milliarder dollar) og husarbeid (2,6 milliarder dollar). Disse ulovlige fortjenestene er lønnen som rettmessig hører hjemme i lommene til arbeidere, men som i stedet forblir i hendene på de som utnytter arbeiderne, som et resultat av tvangen.

— Tvangsarbeid opprettholder fattigdom- og utnyttingssykluser og rammer kjernen av menneskeverdet, sa ILO-sjefen, Gilbert F. Houngbo. Nå vet vi at situasjonen bare har blitt verre, advarte han.

Tvangsarbeid øker

27,6 millioner mennesker satt fast i tvangsarbeid på en gitt dag i 2021. Dette tallet tilsvarer 3,5 personer for hver tusen mennesker i verden. Mellom 2016 og 2021 økte antallet kvinner, menn og barn i tvangsarbeid med 2,7 millioner.

— Folk i tvangsarbeid er utsatt for flere former for utnyttelse, og bevisst og systematisk tilbakeholdelse av lønn er blant de vanligste. Det internasjonale samfunnet må snarest komme sammen for å iverksette tiltak for å få slutt på denne urettferdigheten, ivareta arbeidernes rettigheter, og opprettholde prinsippene om rettferdighet og likhet for alle, sa Houngbo.

Ta tak i grunnleggende årsaker

Rapporten understreker at det haster med investeringer i håndhevelsestiltak for å stoppe ulovlige profittstrømmer og holde gjerningsmenn ansvarlige. ILO anbefaler å styrke juridiske rammer, gi opplæring for håndhevingsmyndigheter som utvider arbeidstilsyn til høyrisikosektorer, og bedre koordinering mellom arbeidslivs- og strafferettshåndhevelse.

Likevel kan ikke tvangsarbeid avsluttes gjennom rettshåndhevelsestiltak alene, håndhevingstiltak må være en del av en helhetlig tilnærming som prioriterer å ta tak i de grunnleggende årsakene og beskytte ofrene, understreker rapporten.

2014-protokollen til ILO-s tvangsarbeidskonvensjonen fra 1930 og anbefalingen om tvangsarbeid (supplerende tiltak), 2014 (nr. 203) gir et strategisk rammeverk for omfattende handling, understreker ILO.

Lær mer

Rapporten «Profits and Poverty: The Economics of Forced Labour»

ILO: 50 millioner kvinner, menn og barn i moderne slaveri

Svart arbeid, tvangsarbeid og menneskehandel for dem på flukt fra Ukraina: ILO og EUs arbeidsmarkedsbyrå trapper opp innsatsen

Temaside om arbeidsliv