Tre ganger i året samles verdens viktigste forum for menneskerettigheter, FNs menneskerettighetsråd, i Genève, Sveits, for å ta tak i mange av utfordringene man ser i arbeidet for å sikre at rettighetene til alle ivaretas og beskyttes.

De neste seks ukene vil dette Rådet samles i årets første sesjon, den 55., som varer fra 26. februar til 5. april.

FN-sambandet gir deg høydepunktene, og hva som skjer hver uke.

Høynivåsegmentet: Hva mener verdensledere, diplomater og FN-topper?

Denne sesjonen starter sterkt, med er høynivåsegment som holdes fra 26. februar til 28. februar. Da vil toppdiplomater fra mer enn 110 medlemsland tale i Rådet om sine lands utfordringer, prioriteringer og synspunkt. Dette melder kontoret til FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) i en pressemelding.

Sesjonen åpner mandag 26. februar, og Marokkos FN-ambassadør, Omar Zniber, er i denne omgang presidenten av Rådet. De fire visepresidentene er Febrian Ruddyard (Indonesia), Darius Staniulis (Litauen), Marcelo Eliseo Scappini Ricciard (Paraguay); og Heidi Schroderus-Fox (Finland). Staniulis er også rapportør for Menneskerettighetsrådet.

Statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik vil delta på åpningen, ifølge regjeringen. Også under åpningen vil man høre fra FN-sjefen, António Guterres, presidenten for FNs generalforsamling (UNGA), Dennis Francis, FNs høykommissær for menneskerettigheter, Volker Türk, samt sjefen for det føderale utenriksdepartementet i Sveits, Ignazio Cassis.

Høykommissæren snakker ut

På mandag 4. mars skal Rådet etter planen få en muntlig oppdatering fra FNs høykommissær for menneskerettigheter om arbeidet til kontoret hans, OHCHR, og menneskerettighetsutviklingen rundt om i verden. Debatten rundt denne oppdateringen vil holdes etter hans presentasjon av en rekke landrapporter og oppdateringer.

— Menneskerettighetene er, og må være, politisk nøytrale, sa Høykommissæren under Rådets 54. sesjon i fjor. Alle stater har akseptert sitt ansvar for å respektere alle rettigheter. Og mitt mandat og ambisjon er å hjelpe hvert land å fremme og opprettholde hele spekteret av menneskerettigheter – uten forskjell på deres politiske system, allianser eller utviklingsstadium, la han til.

I denne sesjonen av verdens viktigste menneskerettighetsforum, vil hele 37 dialoger med høykommissæren, hans kontor og utpekte eksperter, med spesialprosedyremandatholdere og etterforskningsmekanismer, og med spesialrepresentanter for generalsekretæren holdes. Rådet vil også organisere tre andre dialoger og en høynivådialog, samt ni generelle debatter.

I søkelyset: Religiøst hat, sosial sikkerhet, rettigheter til barn og personer med nedsatt funksjonsevne og rasediskriminering

Rådet vil også holde den årlige paneldiskusjonen om integrering av menneskerettigheter, en paneldiskusjon om å motvirke religiøst hat som oppfordrer til diskriminering, fiendtlighet eller vold, en paneldiskusjon om utfordringer og beste praksis for å sikre retten til sosial sikkerhet og offentlige kvalitetstjenester, den årlige debatten om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, det årlige heldagsmøtet om barnets rettigheter, og en paneldiskusjon rundt markeringen av den internasjonale dagen for avskaffelse av rasediskriminering, som markeres hvert år 21. mars.

Hva er menneskerettighetssituasjonen i FNs medlemsland?

De endelige resultatene av landhøringene om menneskerettigheter – eller Universal Periodic Review – for 14 land (Turkmenistan, Burkina Faso, Cabo Verde (Kapp Verde), Colombia, Usbekistan, Tuvalu, Tyskland, Djibouti, Canada, Bangladesh, Russland, Aserbajdsjan, Kamerun og Cuba) vil også bli vurdert.

I denne sesjonen vil situasjonen i noen land der man ser spesielt utbredte menneskerettighetsbrudd også tas opp. Dette inkluderer: Colombia, Guatemala, Honduras, Kypros, Nicaragua, Sri Lanka, Iran, Nord-Korea, Syria, Ukraina, Venezuela, Myanmar, Belarus, Palestina, Mali, Den sentralafrikanske republikk, og Den demokratiske republikken Congo.

Hva som skjer, uke for uke

 • Sesjonen åpnes på mandag 26. februar med et kort åpningsmøte, etterfulgt av starten på høynivåsegmentet, som varer til og med 28. februar. Da vil Rådet høre fra flere enn 110 verdensledere og toppdiplomater.
 • På ettermiddagen onsdag 28. februar vil rådet holde en dialog om menneskerettighetssituasjonen i Eritrea.
 • På torsdag 29. februar vil Rådet holde en dialog om Høykommissærens rapport om Det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem, og forpliktelsen til å sikre ansvarlighet og rettferdighet. Dette vil bli fulgt av en dialog om rapporten fra gruppen av menneskerettighetseksperter om Nicaragua, og en interaktiv dialog med spesialrapportøren for Afghanistan.
 • På fredag 1. mars vil rådet holde en dialog om Høykommissærens oppdatering om Myanmar, en dialog om rapporten fra menneskerettighetskommisjonen i Sør-Sudan, og en dialog om høykommissærens Sudan-rapport, med deltakelse fra hans utpekte ekspert på menneskerettighetssituasjonen i landet.

 • På mandag 4. mars vil Rådet få en oppdatering fra Høykommissæren om ferske menneskerettighetsutviklinger rundt om i verden, etterfulgt av en presentasjon av rapporter fra OHCHR-kontor i Colombia, Guatemala og Honduras, og av andre rapporter og oppdateringer om Kypros, Nicaragua og Sri Lanka, blant annet. Rådet vil deretter starte den generelle debatten om årsrapporten til FNs høykommissær for menneskerettigheter og rapportene fra Høykommissærens kontor og generalsekretæren, som avsluttes tirsdag 5. mars.
 • Rådet vil ha separate dialoger med FNs spesialrapportører for salg, seksuell utnyttelse og seksuelle overgrep mot barn, og for retten til bolig resten av dagen tirsdag 5. mars.
 • På morgenen onsdag 6. mars vil Rådet holde en dialog med spesialrapportøren om religions- og livssynsfrihet. Dette vil bli fulgt av separate dialoger med den uavhengige eksperten om menneskerettigheter for personer med albinisme, spesialrapportøren for spørsmålet om menneskerettighetsforpliktelser knyttet til gleden av et trygt, rent, sunt og bærekraftig miljø, og spesialrapportøren for rettighetene rundt fredelige forsamlinger og foreninger.
 • På torsdag 7. mars avslutter Rådet den interaktive dialogen med spesialrapportøren om rettigheter rundt fredelige forsamlinger og foreninger, etterfulgt av separate dialoger med spesialrapportøren på kulturelle rettigheter, spesialrapportøren for retten til mat, og spesialrapportøren for tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.
 • På fredag 8. mars starter paneldebatten om å motvirke religiøst hat som oppfordrer til diskriminering, fiendtlighet eller vold. Deretter kommer fortsettelsen av dialogen med spesialrapportøren om tortur, og begynnelsen av den dialogen med den uavhengige eksperten om utenlandsgjeld og andre relaterte internasjonale økonomiske forpliktelser.
 • Den andre uken avsluttes med et panel om utfordringer og god praksis for å sikre retten til trygd og sikre offentlige kvalitetstjenester.

 • Rådet vil starte sin tredje uke med dialoger med spesialrapportøren for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne og spesialrapportøren for beskyttelsen av menneskerettigheter og grunnleggende friheter samtidig som terrorisme bekjempes.
 • På ettermiddagen 11. mars på ettermiddagen vil den årlige debatten om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne finne sted.
 • Tirsdag 12. mars vil rådet ha separate dialoger med spesialrapportøren for menneskerettighetsforkjempere og spesialrapportøren om retten til privatliv.
 • Dialogen med spesialrepresentanten til generalsekretæren om vold mot barn starter på slutten av dagen 12. mars, og avsluttes onsdag 13. mars, etterfulgt av en dialog med spesialrepresentanten til generalsekretæren for barn i væpnet konflikt. 13. mars avsluttes med en dialog om Høykommissærens rapport som kartlegger nødvendige tiltak for å minske den negative effekten av klimaendringer på iverksettelsen av retten til mat.
 • Torsdag 14. mars starter med presentasjonen av rapporten fra den åpne mellomstatlige arbeidsgruppen om transnasjonale selskaper og andre forretningsforetak med hensyn til menneskerettigheter, og tematiske rapporter fra Høykommissæren og hans kontor, og av FNs generalsekretær, etterfulgt av debatten om å fremme og beskytte alle menneskerettigheter – sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle – inkludert retten til utvikling.
 • Også på torsdag vil Rådet holde det årlige heldagsmøtet om barnets rettigheter med tema «barnets rettigheter og inkluderende sosial beskyttelse».
 • På fredag 15. mars avslutter Rådet den generelle debatten om å fremme og beskytte alle menneskerettigheter. Etter det vil Rådet starte sin behandling av menneskerettighetssituasjoner som krever oppmerksomhet, med separate dialoger med spesialrapportøren om menneskerettighetssituasjonen i Iran, og med den uavhengige internasjonale undersøkelsesenheten om menneskerettighetsbrudd i Iran. Denne enheten ble opprettet i kjølvannet av protestene i Iran i 2022.

 • På mandag 18. mars avslutter Rådet dialogen med den uavhengige internasjonale undersøkelsesenheten om menneskerettighetssituasjonen i Iran. Rådet vil deretter holde separate dialoger med spesialrapportøren om menneskerettighetssituasjonen i Nord-Korea, den uavhengige internasjonale undersøkelseskommisjonen for Syria og den uavhengige internasjonale undersøkelseskommisjonen om Ukraina.
 • På 19. mars vil Rådet avslutte sin diskusjon om Ukraina, og vil holde separate dialoger med Høykommissæren om hans oppdatering om menneskerettighetssituasjonen i Venezuela, spesialrapportøren for menneskerettighetssituasjonen i Myanmar, og Høykommissæren om hans rapport om menneskerettighetssituasjonen i Belarus.
 • Onsdag 20. mars vil Rådet holde en interaktiv dialog med undersøkelsesenheten for Venezuela, høre oppdateringen fra Høykommissæren om Nord-Korea, etterfulgt av en generell debatt om menneskerettighetssituasjoner som krever Rådets oppmerksomhet, som avsluttes torsdag morgen.
 • Også på torsdag 21. mars vil Rådet ha en dialog med spesialrapportøren om minoritetsspørsmål. Etter presentasjonen av rapportene fra FNs forum for minoritetsspørsmål, FNs sosiale forum og Rådets spesielle prosedyrer, vil debatten om menneskerettighetsorganer- og mekanismer holdes.
 • Rådet vil avslutte den fjerde uken med å begynne å vurdere anbefalingene fra landhøringene (Universal Periodic Review) for Turkmenistan, Burkina Faso, Cabo Verde (Kapp Verde), Colombia, Usbekistan, Tuvalu, Tyskland, Djibouti, Canada, Bangladesh, Russland, Aserbajdsjan, Kamerun og Cuba.

 • Rådet vil fortsette sin vurdering av anbefalingene av landhøringene for de 14 landene nevnt over mandag 25. mars og til tirsdag morgen.
 • Rådet vil holde en debatt om landhøringene på tirsdag 26. mars. På ettermiddagen er en dialog med spesialrapportøren om menneskerettighetssituasjonen i Palestina, som har vært okkupert siden 1967, planlagt. Dette vil bli fulgt av presentasjonen av rapportene til Høykommissæren og generalsekretæren om menneskerettighetssituasjonen i Palestina og andre okkuperte arabiske områder, og en debatt om dette.
 • På onsdag 27. mars avslutter Rådet debatten om Palestina og andre okkuperte arabiske områder, og en debatt om oppfølging og gjennomføring av Wien-erklæringen (som opprettet OHCHR) og handlingsprogrammet er planlagt. På onsdag ettermiddag vil Rådet høre presentasjonen av rapporten fra den mellomstatlige arbeidsgruppen om effektiv implementering av Durban-erklæringen og handlingsprogrammet (som handler om rasisme og rasediskriminering), etterfulgt av debatten om akkurat dette: rasisme, rasediskriminering, fremmedfrykt og relaterte former for intoleranse, fulgt av en oppfølging og implementering av Durban-erklæringen og handlingsprogrammet. Rådet vil holde et møte for å markere Den internasjonale dagen for avskaffelse av rasediskriminering samme dag.
 • På torsdag 28. mars avslutter Rådet den generelle debatten om rasisme, rasediskriminering, fremmedfrykt og relaterte former for intoleranse. Etter det vil Rådet holde separate dialoger med den uavhengige eksperten om menneskerettighetssituasjonen i Mali, og om Høykommissærens oppdatering om menneskerettighetssituasjonen i Ukraina.
 • Uken avsluttes med en høynivådialog om menneskerettighetssituasjonen i Den sentralafrikanske republikk.

 • På tirsdag 2. april vil Rådet holde separate dialoger med den internasjonale menneskerettighetseksperten som har i oppgave å identifisere og verifisere hindringene for gjennomføringen av fredsavtalen i Colombia fra 2016, om rapporten fra Høykommissærens kontor om teknisk bistand og kapasitetsbygging for Sør-Sudan, og med Høykommissæren for menneskerettighetssituasjonen i Haiti – med deltakelse av den uavhengige menneskerettighetseksperten på menneskerettighetssituasjonen i Haiti. En dialog om Høykommissærens oppdateringer og av teamet av internasjonale eksperter om Den demokratiske republikken Kongo er også planlagt.
 • På slutten av dagen tirsdag vil Rådet motta den årlige Høykommissærpresentasjonen om teknisk samarbeid, og en presentasjon av rapporten fra forstanderskapet i Frivillighetsfondet for teknisk samarbeid (Board of Trustees of the Voluntary Fund for Technical Cooperation), etterfulgt av debatten om teknisk bistand og kapasitetsbygging.
 • Den generelle debatten avsluttes onsdag 3. april, og Rådet vil da begynne å iverksette tiltak for utkast til vedtak og resolusjoner, utnevne nye mandatholdere for spesialprosedyrer og medlemmer av mekanismer i Rådet, og vedta rapporten fra sesjonen før den 55. sesjonen av Menneskerettighetsrådet avsluttes.