Den nye internasjonale dagen for ren energi skal markeres hvert år den 26. januar. Dette ble bestemt av FNs generalforsamling (per resolusjon A/77/327) i august 2023.

Dagen skal brukes til å øke bevisstheten rundt ren energi, og for å sikre handling mot en rettferdig og inkluderende energiovergang – for mennesker og planeten.

Å ta i bruk ren energi er innlemmet i kampen mot klimaendringer. En stor del av drivhusgassene som dekker jorden og fanger solens varme, skapes gjennom energiproduksjon ved å brenne fossilt brensel (det vil si olje, kull og gass) for å lage strøm og varme.

Vitenskapen er klar: For å begrense klimaendringene, må vi avslutte vår avhengighet av fossilt brensel, og investere i alternative rene, tilgjengelige, rimelige, bærekraftige og pålitelige energikilder. Overgangen bort fra fossilt brensel var også én av de viktigste beslutningene tatt på FNs klimatoppmøte COP28 i desember 2023.

Fornybare energikilder – som er tilgjengelige i overflod overalt rundt oss, levert av sol, vind, vann, avfall og varme fra jorden – fylles på av naturen og slipper ut lite eller ingen klimagasser eller forurensning i luften.

Ren energi: En dobbel utfordring

Energi ligger i kjernen av en dobbel utfordring: Å sikre at ingen skal bli etterlatt, og for å beskytte planeten, siden ren energi er avgjørende for løsningen.

I en verden som sliter med klimaendringer, spiller ren energi en viktig rolle i å redusere utslipp, og kan også være til nytte for lokalsamfunn som mangler tilgang til pålitelige kraftkilder. Fremdeles i dag lever 675 millioner mennesker «i mørket» uten strøm – fire av fem av de uten strømtilgang bor i dag i Afrika sør for Sahara.

Forbindelsen mellom ren energi, sosioøkonomisk utvikling og miljømessig bærekraft er avgjørende for å håndtere problemer som sårbare samfunn over hele verden står overfor.

For kvinner og menn og dere familier uten tilgang til ren energi, hindrer mangelen på pålitelig kraft utdanning, helsetjenester og økonomiske muligheter, og mange regioner i verden er fortsatt avhengige av forurensende fossilt brensel i dagliglivet.

Hvis dagens trender fortsetter, vil én av fire personer innen 2030 fortsatt bruke usikre, usunne og ineffektive systemer for matlaging – som for eksempel å brenne ved eller møkk.

Selv om situasjonen har blitt bedre, ser det ikke ut som verden nærmer seg bærekraftsmål 7, som vil sikre tilgangen til rimelig, pålitelig, bærekraftig og moderne energi for alle innen 2030.

I april i år vil FNs generalforsamling gjennomgå hvor verden står når det gjelder bærekraftig energi, for å vurdere fremdrift og anbefale løsninger i sitt Global stocktaking on sustainable energy-møte.

Hvorfor 26. januar?

26. januar ble valgt som dato fordi dette er da Det internasjonale byrået for fornybar energi (IRENA) – en global mellomstatlig organisasjon – ble etablert i 2009. IRENA jobber for å støtte land i deres energioverganger, er en plattform for internasjonalt samarbeid og gir data og analyser om ren energiteknologi, innovasjon, politikk, finans og investeringer.

Lær mer

Om denne viktige FN-dagen her (på engelsk).

Om bærekraftsmål 7 her.

Om klimaendringer her.

Om IRENAs arbeid her (på engelsk).