Resolusjonen som utestenger Russland fra Menneskerettighetsrådet ble vedtatt med to-tredjedels flertall blant landene som stemte. I Generalforsamlingen er alle verdens land representert, og 93 av de 193 landene stemte for resolusjonen som suspenderer Russland fra FNs menneskerettighetsråd. Det var 24 land som stemte imot, og 58 land avsto fra å stemme, skriver UN News.

Norge var ett av landene som stemte for resolusjonen.

Brudd på menneskerettighetene

Torsdagens møte var en fortsettelse av krisemøtene om krigen i Ukraina, og kom etter rapporter om at russiske soldater skal ha begått menneskerettighetsbrudd i Ukraina og byen Butsja.

Avstemmingen skjedde på den internasjonale minnedagen over folkemordet i Rwanda. Den ukrainske FN-ambassadøren Sergiy Kyslytsya trakk paralleller til dette i sin tale til Generalforsamlingen og sammenliknet hendelsene i Rwanda med Russlands handlinger i Ukraina.

— Verdens likegyldighet er en av årsakene til at folkemordet i Rwanda kunne skje. Verdenssamfunnet responderte ikke på de advarslene FNs sikkerhetsråd og Generalforsamlingen kom med et år før tragedien inntraff. Den tragedien markeres i dag, sa Sergiy Kyslytsya.

Før landene gav sin stemme ba Russlands stedfortredende FN-ambassadør Gennady Kuzmin landene om å “stemme mot forsøket fra vestlige land og deres allierte på å ødelegge eksisterende menneskerettighetsarkitektur.”

Ikke første gang

Menneskerettighetsrådet ble etablert i 2006, og ifølge resolusjonen som etablerte rådet kan FNs generalforsamling suspendere et land dersom landet er begår grove og systematiske menneskerettighetsbrudd.

Det er ikke første gang et medlemsland har blitt kastet ut av rådet. Libya mistet sitt sete i 2011 etter at daværende president Muammar Gaddafi slo ned på opprør i forbindelse med den arabiske våren. Ifølge forfatter og FN-kjenner Tove Gravdal er det første gang en vetomakt har blitt suspendert fra en FN-organisasjon.

Russlands reaksjon

Etter at resolusjonen var et faktum sa Kuzmin plutselig at Russland allerede hadde bestemt seg for å forlate Menneskerettighetsrådet den dagen, før perioden landet har i rådet utløper. Han påstod at en liten gruppe stater har tatt monopol på Menneskerettighetsrådet og bruker det til å fremme egne, kortsiktige interesser.

— Disse statene har i mange år vært direkte involvert i åpenbare og massive brudd på menneskerettighetene, eller oppmuntret til disse menneskerettighetsbruddene, sa han.

Kuzmin sa at landene ikke er klare for å ofre sine kortsiktige politiske og økonomiske interesser til fordel for samarbeid og stabilisering av menneskerettssituasjonen i enkelte land.

Menneskerettighetsrådet består av 47 medlemmer og holder til i Genève i Sveits. Russland ble medlem i januar 2021 og er et av 15 valgte medlemmer som sitter i rådet for en periode på tre år.

Les mer: