FNs permanente forum for urfolkssaker (UNPFII), som samles hvert år, er ett av tre FN-organer som jobber med urfolksspørsmål, med søkelys på økonomisk og sosial utvikling, kultur, utdanning, miljø, helse og menneskerettigheter.

Forumet arbeider også for å sikre at FNs erklæring om urfolks rettigheter blir iverksatt og respektert over hele verden.

Delegasjon fra Sametinget til denne viktige møteplassen, det permanente forumets 23. sesjon, er veldig sterk, og ledes av Sametingets president Silje Karine Muotka. 

Plenumsleder Tom Sottinen, rådsmedlem Mikkel Eskil Mikkelsen, politisk rådgiver Sandra Márjá West, leder for Sametingets ungdomspolitiske utvalg (SUPU) Elle Rávdná Näkkäläjärvi, og seksjonssjef Jon Petter Gintal vil også delta, ifølge en pressemelding fra Sametinget. Sametinget vil prioritere å ta ordet under temaet om urfolks rett til selvbestemmelse.

— Sametinget, som et representativt organ for det samiske folk, et urfolk, har en spesiell rolle når retten til selvbestemmelse som et folk skal utøves. Videre kan vi vise til erfaringer fra Sametingets arbeidsområde og myndighet, sametingsvalget, og forvaltning av bevilgninger til samiske formål, sier Sametinget.

Aluki Kotierk (Canada) sitter i forumets sete for arktiske urfolk, den arktiske sosiokulturelle urfolksregionen. Hun er en Inuk politiker fra Iqaluit, Nunavut. Sammen med rådsmedlem Mikkel Eskil Mikkelsen er Aluki Kotierk også med i styret til FNs tiår for urfolkspråk (IDIL) 2022-2032. Sametinget samarbeider med Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) om et side-arrangement i New York om urfolkspråk og teknologi. Sametinget planlegger også et side-arrangement om matsikkerhet med FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO).

FN-sambandet gir deg hva du bør følge med på under årets UNPFII.

1. Ungdomsstemmer i rampelyset

Temaet for årets sesjon dreier seg om å styrke urfolks rett til selvbestemmelse, med et spesielt fokus på urfolksungdomsstemmer. Dette understreker urfolks avgjørende rolle når det gjelder å sikre vilkårene, kapasiteten og verdiene som dagens generasjoner vil gi videre til kommende generasjoner.

2. Investeringer i urfolk øverst på agendaen

Tematiske diskusjoner rundt finansiering i urfolk er viktig for å støtte arbeidet for naturmangfold, klimatiltak og beskyttelsen av «Moder Jord». Diskusjonene vil ta for seg mangelen på direkte finansiering som går til urfolk, og manglende evne til å spore finansiering gjennom mellomledd. Anbefalinger til endringer og løsninger for å sikre at bilateral og multilateral finansiering kan nå urfolk direkte vil også bli foreslått.

3. En viktig milepæl markeres

For ti år siden ble det historiske sluttdokumentet fra Verdenskonferansen om urfolk vedtatt. For å markere dette, vil Forumet ta en pause på ettermiddagen 17. april, slik at deltakerne kan delta på et høynivåarrangement organisert av presidenten for FNs generalforsamling. Dette er en verdifull anledning til å reflektere over fremskritt siden konferansen, og til å bekrefte forpliktelsene til urfolks rettigheter og velferd overalt.

Lær mer

Om Sametingets prioriteringer under UNPFII 23

Om FNs erklæring om urfolks rettigheter

Om ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter

Om urfolk og nasjonale minoriteter

Om den 23. sesjonen av UNPFII (på FNs sider)