Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) har lansert sin globale rapport, «World Migration Report 2024».

Migrasjon, som er en viktig del av vår historie, blir ofte overskygget av sensasjonelle og «skumle» fortellinger (nei, de fleste som flytter til rikere land kommer ikke fra de fattigste landene). Virkeligheten er langt mer nyansert enn det man leser i overskriftene. De fleste reisene til andre land for å oppsøke et bedre liv er regelmessige, trygge og finner sted innad i regioner. Migrasjon er rett og slett knyttet til muligheter og levebrød. Likevel har desinformasjon og politisering «forvrengt» den offentlige debatten. Dette betyr at en klar og nøyaktig fremstilling av migrasjonsdynamikken trengs.

IOMs rapport har som mål å knuse myter, gi kritisk innsikt og inspirere til meningsfull handling når det gjelder håndteringen av migrasjonsutfordringer- og muligheter.

RAPPORTENS HOVEDFUNN

  1. Migrantoverføringer har økt med 650 prosent de siste 20 årene – fra 128 milliarder dollar i 2000 til 831 milliarder dollar i 2022.
  2. Pengene som migranter har sendt hjem har bidratt mer til å øke bruttonasjonalproduktet (BNP) i lav- og mellominntektslands enn utenlandske direkteinvesteringer (FDI).
  3. Det finnes 281 millioner internasjonale migranter i dag, men antall fordrevne nådde et rekordhøyt nivå på 117 millioner kvinner, menn og barn i slutten av 2022.


1. Migrantoverføringer øker, selv under pandemien

Rapporten fremhever at migrasjon på tvers av landegrenser fortsatt er en drivkraft for menneskelig utvikling og økonomisk vekst. Dette understrekes av en økning på over 650 prosent i internasjonale migrantoverføringer – det vil si migranter som sender penger hjem til familier og slektninger i sine opphavsland – fra 2000 til 2022. I 2000 var beløpet på 128 milliarder dollar, og i 2022 hadde dette tallet økt til enorme 831 milliarder dollar.

Det som er oppsiktsvekkende er at denne veksten fortsatte til tross for spådommer om at overføringene ville avta betydelig som følge av koronapandemien.

2. Pengene som sendes hjem fører til økonomisk vekst

Rapporten viser at av de 831 milliardene i migrantoverføringer ble en stor del av pengene, eller 647 milliarder dollar, sendt hjem til lav- og mellominntektsland. Disse pengeoverføringene utgjør derfor en betydelig del av lands bruttonasjonalprodukt (BNP), og pengene som blir sendt hjem til land, globalt sett, overgår nå utenlandske direkteinvesteringer i disse landene.

3. Rekordmange mennesker er fordrevne

Anslagsvis 281 millioner kvinner, menn og barn bodde utenfor sine hjemland i 2022 (eller 3,6 prosent av verdens befolkning).

Men, dette tallet er drevet av mennesker som er fordrevne fra sine hjem – på grunn av konflikt, vold, klimakatastrofer og andre årsaker. Minst 117 millioner mennesker er fordrevne, og dette tallet har steget til det høyeste nivået i den moderne tid. Nå haster det med tiltak for å hjelpe mennesker som vil bli tvunget til å forlate sine hjem i fremtiden, og de som allerede er fordrevne.

Lær mer

Les rapporten «World Migration Report 2024»

Norge øker støtten til migranter og mennesker på flukt

Om befolkning, migrasjon og urbanisering

Om mennesker på flukt

Om Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM)