De permanente medlemslandene (P5) Kina, Frankrike, Russland, USA og Storbritannia har vetorett i FNs sikkerhetsråd og kan blokkere vedtak. Dette er en rettighet de fikk da FN ble etablert.

Den nye resolusjonen, som ble vedtatt 26. april, betyr at et veto automatisk vil føre til et møte i FNs generalforsamling (UNGA). Mens landet som brukte vetoretten må forklare seg, kan alle FNs medlemsland granske og kommentere vetoet, skriver UN News.

Resolusjonen er gyldig allerede

Det var Liechtenstein som tok initiativet til resolusjonen, med støtte fra 83 land. Resolusjonen trer i kraft umiddelbart. Den setter vetolandene øverst på talerlisten i UNGA-debatten, som følger etter at vetoretten er brukt. Da må vetolandet forklare bakgrunnen for vetoet.

Sveriges FN-ambassadør Anna Karin Enestrøm holdt et innlegg i UNGA der hun også snakket på vegne av Norge, Danmark, Island og Finland, som støtter resolusjonen.

— De siste fem årene har veto blokkert Sikkerhetsrådet fra å handle 17 ganger. Den siste bruken av vetoretten fra Russland understreker at det presserende behovet for å legge bånd på vetoretten, samt mer gjennomsiktighet og ansvarlighet når den blir brukt, sa Enestrøm, ifølge møtereferatet fra FNs generalforsamling.

Resolusjonen er for multilateralisme

Liechtenstein understreket at FNs medlemsland har gitt Sikkerhetsrådet hovedansvaret for fred og sikkerhet i verden, og at med vetoretten følger det med et ansvar for å jobbe for at målene og prinsippene i FN-pakten følges til enhver tid. Derfor mener Liechtenstein at alle FNs medlemsland skal ha noe å si når et veto legges ned og Sikkerhetsrådet ikke klarer å gjøre noe. Liechtenstein omtalte resolusjonen som "et uttrykk for forpliktelsen til multilateralisme".

— Det har aldri vært et sterkere behov for nytenkning for å sikre den sentrale rollen og stemmen til FN, sa landets FN-ambassadør Christian Wenaweser.

Diplomater fra Liechtenstein kom først opp med initiativet i 2020, da Sikkerhetsrådet var handlingslammet når det gjaldt konflikten i Syria, men arbeidet med denne ble satt på pause da pandemien inntraff, skriver PassBlue.

Invasjonen av Ukraina har bidratt til å mobilisere støtte til vetoinitiativet, men også før dette var det et mønster i Sikkerhetsrådet, der P5-landene blokkerte Sikkerhetsrådets initiativ når det gjaldt konflikter i Venezuela og Midtøsten.

Les mer om bakgrunnen for vetoinitiativet og potensielle utfordringer med den nye resolusjonen på fn.no.