Hvorfor ren energi?

Vitenskapen er klar: For å begrense klimaendringene, må vi avslutte vår avhengighet av fossilt brensel, og investere i alternative rene, tilgjengelige, rimelige, bærekraftige og pålitelige energikilder. Overgangen bort fra fossilt brensel var også én av de viktigste beslutningene tatt på FNs klimatoppmøte COP28 i desember 2023.

Fornybare energikilder – levert av sol, vind, vann, avfall og varme fra jorden – fylles på av naturen og slipper ut lite eller ingen klimagasser eller forurensning i luften.

Den nye internasjonale dagen for ren energi skal markeres hvert år den 26. januar. Dette ble bestemt av FNs generalforsamling (per resolusjon A/77/327) i august 2023. Datoen ble valgt fordi dette er dagen Det internasjonale byrået for fornybar energi (IRENA) ble etablert i 2009.

Ren energi: En dobbel utfordring

Energi ligger i kjernen av en dobbel utfordring: Å sikre at ingen skal bli etterlatt, og beskytte planeten vår. Ren energi er avgjørende for løse dette.

Ren energi spiller en viktig rolle i å redusere utslipp, og kan også være til nytte for lokalsamfunn som mangler tilgang til pålitelige kraftkilder. I dag lever 675 millioner mennesker «i mørket» uten strøm – 4 av 5 av dem i Afrika sør for Sahara.

Forbindelsen mellom ren energi, sosioøkonomisk utvikling og miljømessig bærekraft er avgjørende for å håndtere problemer som sårbare samfunn over hele verden står overfor. Befolkninger uten tilgang til pålitelige energikilder, mangler også tilgang til utdanning, helsetjenester og økonomiske muligheter. Mange av regionene det gjelder, er fremdeles avhengige av forurensende fossilt brensel.

Hvis dagens trender fortsetter, vil én av fire personer innen 2030 fortsatt bruke usikre, usunne og ineffektive systemer for matlaging – som for eksempel å brenne ved eller møkk.

Fem fakta om fornybar energi

 1. Fornybare energikilder er tilgjengelig overalt
  Fornybare energikilder er tilgjengelig i alle land, og potensialet deres er ennå ikke utnyttet fullt ut. Det internasjonale byrået for fornybar energi anslår at 90 prosent av verdens elektrisitet kan og bør komme fra fornybar energi innen 2050.
 2. Fornybar energi er billigere
  Fornybar energi er faktisk det billigste kraftalternativet i de fleste deler av verden i dag. Prisene på fornybare energiteknologier synker raskt. Kostnaden for elektrisitet fra solkraft falt med 85 prosent mellom 2010 og 2020. Kostnadene for vindkraft på land og hav falt med henholdsvis 56 prosent og 48 prosent.
 3. Fornybar energi er sunnere
  Å bytte til rene energikilder, som vind og sol, bidrar ikke bare til å håndtere klimaendringene, men også til å forbedre luftkvaliteten og befolkningens helse.
 4. Fornybar energi skaper arbeidsplasser
  Hver dollar investert i fornybar energi skaper tre ganger flere arbeidsplasser enn i fossilindustrien. Mens rundt 5 millioner arbeidsplasser innen produksjon av fossilt brensel kan gå tapt innen 2030, vil anslagsvis 14 millioner nye arbeidsplasser bli skapt innen ren energi. Det resulterer i en netto gevinst på 9 millioner arbeidsplasser.
 5. Fornybar energi gir økonomisk mening
  Rundt 7 billioner dollar ble brukt på å subsidiere fossilbrensel-industrien i 2022, inkludert gjennom eksplisitte subsidier, skattelettelser og helse- og miljøskader som ikke ble priset inn i kostnadene. Til sammenligning må rundt 4,5 billioner dollar i året investeres i fornybar energi frem til 2030 – inkludert investeringer i teknologi og infrastruktur – om vi skal ha muligheten til å nå netto-nullutslipp innen 2050.

Kilde: FN

Bærekraftsmål 7: Ren energi til alle

Selv om situasjonen har blitt bedre, ser det ikke ut til at verden nærmer seg bærekraftsmål 7, som vil sikre tilgangen til rimelig, pålitelig, bærekraftig og moderne energi for alle innen 2030.

Dette målet henger tett sammen med de andre bærekraftsmålene. Særlig henger det sammen med mål 11 (bærekraftige byer og samfunn) og mål 13 (stoppe klimaendringene). For å kunne utvikle bærekraftige byer og samfunn er ren energi helt essensielt. Nesten all menneskelig aktivitet krever energi: Å drifte sykehus, kjøre busser og ferger, drive et kontorbygg, eller å lage middag, for å nevne noe.

Lær mer

FNs egne sider om dagen (Engelsk)

FNs bærekraftsmål 7: Ren energi til alle

Temaside om klimaendringer