Kvinnelig kjønnslemlestelse omfatter alle inngrep som innebærer å forandre eller skade kvinnens kjønnsorgan av ikke-medisinske årsaker. Inngrepet er internasjonalt anerkjent som et brudd på menneskerettighetene til jenter og kvinner.

Praksisen er utbredt i rundt 30 land, de fleste av disse i Afrika og Midtøsten. De fleste inngrepene skjer før fylte 15 år.

Kjønnslemlestelse er brudd på menneskerettighetene

Praksisen er brudd på grunnleggende menneskerettigheter som retten til helse, sikkerhet og fysiske integritet, retten til å ikke bli utsatt for tortur eller inhuman og nedverdigende behandling, og retten til liv dersom inngrepet ender i dødsfall.

Over 200 millioner jenter og kvinner som lever i dag har blitt utsatt for kjønnslemlestelse.

Kjønnslemlestelse fører til store skader

Det er ingen helsemessige fordeler med kjønnslemlestelse, og det fører ofte til store skader. I verste fall kan inngrepet føre til død.

Typiske skader inkluderer:

  • Infeksjoner og cystedannelser
  • Skader på urinrør, blære, skjede og endetarm
  • Ufrivillig barnløshet
  • Økt risiko for komplikasjoner ved fødsel
  • Smerter ved samleie
  • Psykologiske problemer

(Kilde: Verdens helseorganisasjon)

Se filmen «Fight Against Female Genital Mutilation»
(United Nations, 02.11.2019)

Hva gjør FN?

Bærekraftsmålene vil avskaffe kjønnslemlestelse

Gjennom FNs bærekraftsmål har verdens land blitt enige om å få slutt på kvinnelig kjønnslemlestelse innen 2030. Mål 5, som omhandler likestilling mellom kjønnene, sikter på å avskaffe all skadelig praksis, for eksempel barneekteskap, tidlige ekteskap og tvangsekteskap, og kvinnelig omskjæring i sine delmål.

UNFPA-UNICEF

Siden 2008 har FNs befolkningsfond (UNFPA), sammen med FNs barnefond (UNICEF), ledet den største globale innsatsen for å eliminere kvinnelig kjønnslemlestelse. UNFPA-UNICEF felles program for eliminering av kjønnslemlestelse har prosjekter i 17 land hvor kjønnslemlestelse er en vanlig praksis.

Programmet jobber direkte i lokalsamfunn for å endre folks holdninger til kjønnslemlestelse, samtidig som det samarbeider med regjeringer for å fremme lover som forbyr praksisen og for å sikre at jenter har tilgang til gode helsetjenester.

Historie

I 2012 utpekte FNs generalforsamling 6. februar som Den internasjonale dagen mot kvinnelig kjønnslemlestelse, med mål om å styrke innsatsen for å eliminere praksisen.

Lær mer

Temaside om menneskerettigheter

Temaside om kvinner og likestilling

Bærekraftsmål nummer 5: Likestilling mellom kjønnene

FNs befolkningsfond (UNFPA)

FNs barnefond (UNICEF)