Både helsen vår og helsen til planeten vår er avhengig av planter. Planter utgjør 80 prosent av maten vi spiser og 98 prosent av oksygenet vi puster inn. Likevel er de truet. Opptil 40 prosent av matavlingene (FAO, 2021) går tapt på grunn av planteskadedyr og sykdommer hvert år. Skadedyr og sykdommer skader landbruket, forverrer den voksende sulten i verden og truer levebrødet i rurale strøk. 

Klimaendringer og menneskelige aktiviteter endrer også økosystemene og skader det biologiske mangfoldet, samtidig som det skapes nye miljøer hvor skadedyr trives. Internasjonal reising og handel – som har tredoblet seg det siste tiåret – kan spre skadedyr og sykdommer over landegrenser. I møte med disse krisene må vi beskytte plantene, både for menneskene og planeten – og vi har alle en rolle å spille.

Se filmen «Plant health and safe trade» av FAO:

(FNs organisasjon for ernæring og landbruk, 7. mai 2024)

Hvorfor en internasjonal plantehelsedag?

FN har utpekt 12. mai til Den internasjonale plantehelsedagen gjennom resolusjon A/RES/76/256. Dagen skal gi økt oppmerksomhet til hvordan beskyttelse av plantehelse kan bidra til å stoppe sult, redusere fattigdom, beskytte miljøet og gi økt økonomisk utvikling. Dagen er en viktig arv fra Det internasjonale plantehelseåret 2020.

Lær mer

FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO)

Temaside om naturmangfold

Temaside om klimaendringer