FN-flagget
FN-flagget er designet av Donal McLaughlin i 1946. Flagget består av FNs emblem i hvitt mot en blå bakgrunn. Olivengrenene symboliserer fred og kartet representerer alle verdens land og folk. Blå er det motsatte av rødt, som er krigens farge. Hvit og blå er FNs offisielle farger.

FN-dagen 24. oktober 2023: Menneskerettigheter under press

Den 10. desember 1948 ble FNs verdenserklæring om menneskerettigheter vedtatt. I dag, 75 år senere, opplever allikevel mange i verden at menneskerettighetene er under stadig større press. Menneskerettighetene som er gitt oss fordi vi er mennesker, og som er universelle og udelelige. Men selv om menneskerettighetene gjelder for oss alle så er det ikke sånn at alle får dem oppfylt. Så kampen er ikke over selv om FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter fyller 75 år. Den er like aktuell den dag i dag, og vi må fortsette å slåss for menneskerettighetene. Dialog og diplomati kommer til å vinne fram, og uten en verdensorganisasjon som FN ville dette vært mye vanskeligere. Dette ser vi nærmere på i forbindelse med FN-dagen 2023.

TV-sending på FN-dagen 2023

På FN-dagen 24. oktober kl 10:00 har vi gleden av å invitere til en digital markering i samarbeid med Elevkanalen. Markeringen vil inneholde innslag fra barn og ungdom i Norge, Ukraina og Afghanistan. Programmet blir også liggende tilgjengelig etter dette, dersom det passer bedre for klassen å se det på et senere tidspunkt.

Direktelenken til arrangementet finner du her.

Vi har også utarbeidet et undervisningsopplegg som vi anbefaler blir gjennomført med elevene før, under og etter arrangementet. På den måten vil elevene få et enda større faglig utbytte av FN-dagen live 2023.

Direktelenken til undervisningsopplegget finner du her.

Ressurser for alle på FN-dagen

Mange skoler markerer FN-dagen med en felles markering for hele skolen, og følger opp med undervisning i hver enkelt klasse etterpå. Dette kan være med på å skape en god ramme for markeringen av dagen. Flere eksempler på aktiviteter som kan sette stemningen på FN-dagen uavhengig klassetrinn kan være:

  • Å heise FN-flagget. Elever på alle klassetrinn kan samles for å heise FN-flagget.
  • Appell. Dette kan bli gjort av både elever og lærer. Les vedlagte appeller i forbindelse med flaggheising, og gjør gjerne lokale tilpasninger.
  • Fokus på skolens engasjement. Fortell om internasjonale prosjekter skolen har jobbet med i det siste. Trekk gjerne frem arbeid elevene selv har gjort.
  • Sang. Syng en sang dere mener passer for dagen, eventuelt la en elevgruppe framføre en sang. Eksempler på aktuelle sanger kan være "Barn av regnbuen" med Lillebjørn Nilsen, eller "Ballongvisa" med Maj Britt Andersen.
  • Klasseromssamtale om FNs menneskerettigheter. Se filmen fra NIM under, og bruk den som utgangspunkt for større eller mindre samtaler:

Undervisningsressurser til FN-dagen

Foto: Flickr

Barnehage

Interaktive nettsider om FN-filuren

Lek og lær om bærekraftig utvikling, klimaendringer og konflikter med FN-filuren på vår interaktive nettside.

Bærekraftsbiblioteket

Les og lær om menneskerettigheter med Bærekraftsbiblioteket, som består av boklister med aktiviteter til alle 17 bærekraftsmålene tilpasset barn i alderen 6-12 år.

Undervisningsopplegget «Trenger vi FN?»

Hvordan ville verden sett ut uten FN? Og trenger vi egentlig FN? I dette opplegget skal barna diskutere og reflektere seg fram til svarene på nettopp dette.

Fargelegge flagg

Skriv ut FN-flagg, fargelegg og pynt barnehagen deres med FN-flagget!

FN-flagg til fargelegging (pdf)

Foto: Maria Fuentes/Unsplash

Barneskole

1.- 4. trinn

Interaktive nettsider om FN-filuren

Lek og lær om bærekraftig utvikling, klimaendringer og konflikter med FN-filuren på vår interaktive nettside.

Bærekraftsbiblioteket

Les og lær om menneskerettigheter med Bærekraftsbiblioteket, som består av boklister med aktiviteter til alle 17 bærekraftsmålene tilpasset barn i alderen 6-12 år.

Undervisningsopplegget «Trenger vi FN?»

Hvordan ville verden sett ut uten FN? Og trenger vi egentlig FN? I dette opplegget skal barna diskutere og reflektere seg fram til svarene på nettopp dette.

Fargelegge flagg

Skriv ut, fargelegg og pynt klasserommet deres med FN-flagget.

FN-flagg til fargelegging (pdf)

Appell

Appell barneskole 2023 (pdf)

5.- 7. trinn

TV-sending på FN-dagen

Sendingen strømmes på FN-sambandets YouTubekanal, FN-sambandets Facebookside, og hos Elevkanalen.

Menneskerettigheter for mellomtrinnet

Hva er menneskerettighetene? Hvorfor er de viktige? Og hva går de ut på? I dette opplegget skal elevene finne ut av dette. Opplegget passer godt som en oppstart på temaet.

Barns menneskerettigheter: Atiyas historie

Lær enda mer om barns rettigheter ved å bli kjent med en syrisk flyktning og hvordan det oppleves å være på flukt.

Undervisningsopplegget «Trenger vi FN?»

Hvordan ville verden sett ut uten FN? Og trenger vi egentlig FN? I dette opplegget skal barna diskutere og reflektere seg fram til svarene på nettopp dette.

Appell

Appell barneskole 2023 (pdf)

Foto: Thor Due/Natur og Ungdom

Ungdomsskole

TV-sending på FN-dagen

Sendingen strømmes på FN-sambandets YouTubekanal, FN-sambandets Facebookside og hos Elevkanalen.

Temaartikler som utgangspunkt for diskusjon

FN.no har en rekke interessante artikler om menneskerettigheter og relaterte temaer som kan brukes som utgangspunkt for diskusjon:

Undervisningsopplegget «Trenger vi FN?»

Hvordan ville verden sett ut uten FN? Og trenger vi egentlig FN? I dette opplegget skal barna diskutere og reflektere seg fram til svarene på nettopp dette.

Menneskerettigheter og demokrati

Hva er menneskerettighetene? Hvorfor er de viktige? Og hva går de ut på? I dette opplegget skal elevene finne ut av dette. Opplegget passer godt som en oppstart på temaet.

Verdenserklæringen om menneskerettighetene

I dette opplegget skal elevene både bli mer kjent, diskutere og reflektere rundt innholdet i Verdenserklæringen om menneskerettighetene opp mot klassens behov.

Appell

Appell ungdomsskole og videregående skole 2023 (pdf)

Foto: Liz Loh-Taylor/OCHA-FAO

Videregående skole

TV-sending på FN-dagen

Sendingen strømmes på FN-sambandets YouTubekanal, FN-sambandets Facebookside, og hos Elevkanalen.

Temaartikler som utgangspunkt for diskusjon

FN.no har en rekke interessante artikler om menneskerettigheter og relaterte temaer som kan brukes som utgangspunkt for diskusjon:

Undervisningsopplegget «Trenger vi FN?»

Hvordan ville verden sett ut uten FN? Og trenger vi egentlig FN? I dette opplegget skal barna diskutere og reflektere seg fram til svarene på nettopp dette.

Menneskerettigheter og demokrati

Hva er menneskerettighetene? Hvorfor er de viktige? Og hva går de ut på? I dette opplegget skal elevene finne ut av dette. Opplegget passer godt som en oppstart på temaet.

Konflikt og menneskerettigheter

Selv om menneskerettighetene er universelle og gjelder for alle, ser vi at menneskerettighetene også kan føre til konflikt. På hvilke måter, og hvordan, skal elevene diskutere i dette opplegget.

Folkemord og ondskap

Dette tverrfaglige undervisningsopplegget tar opp sammenhengen mellom folkemord og ondskap, og går i dybden på årsaker til, og bakgrunn, for holocaust.

Appell

Appell ungdomsskole og videregående skole 2023 (pdf)

Foto: FN-sambandet

Andre relevante ressurser om menneskerettigheter

Våre temasider om:

Bestill et relevant besøk fra FN-sambandet:

Se en av våre filmklipp under, eller besøk vår YouTube kanal FN-sambandet:

Menneskerettigheter og bærekraftig utvikling:

Å beskytte sivile i krig:

Hva er FN?

For spørsmål eller tilbakemeldinger, ta kontakt med:

Madeleine Hesstvedt Solstad

Rådgiver (Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold og Innlandet)

madeleine.solstad@fn.no

+47 98 45 83 37