FNs dag for sør-sør-samarbeid ble opprettet med en resolusjon i i 2004. Med dette oppfordret FNs generalforsamling alle relevante FN-organisasjoner og andre internasjonale organisasjoner til å satse mer på samarbeid mellom land i sør. Denne type samarbeid er ment å styrke hver enkelt nasjon som er involvert, gjøre land i sør mer selvstendige og å hjelpe hverandre til å nå FNs bærekraftsmål innen 2030.

Covid-19 pandemien gjorde sør-sør-samarbeid spesielt viktig. I møte med globale kriser er utveksling av ressurser, kunnskap og teknologi avgjørende, og for eksempel har land som India, Brasil og Sør-Afrika gått sammen om å tilby Vietnam digital opplæring av helsearbeidere.

Sør-sør-samarbeid kan være et alternativ til den ujevne maktbalansen som har preget utviklingssamarbeid mellom land i nord og land i sør. FN understreker imidlertid at dette skal komplimentere, og ikke erstatte, nord-sør samarbeid.

Lær mer

FNs bærekraftsmål nummer 10 om å utjevne ulikhet i og mellom land

FNs bærekraftsmål nummer 17 om globalt samarbeid

Tema: Bærekraftig utvikling