I 1985 vedtok FNs generalforsamling, gjennom resolusjon A/RES/40/202 A, at første mandag i oktober skulle markeres som internasjonal dag for by- og bosettingsspørsmål. 

FNs bosettingsprogram UN-Habitat har ansvaret for dagen. UN-Habitat har som mandat å jobbe for bærekraftig utvikling av byer og bosetninger.

Dagen skal sette fokus på tilstanden til byene våre, og på alle menneskers grunnleggende rett til tilstrekkelig ly. Dagen er også ment å minne verden på at vi alle har makten til – og ansvaret for – å forme fremtiden til byene og tettstedene våre.

Bærekraftsmål 11

Bærekraftsmål 11, bærekraftige byer og samfunn, har som mål og innen 2030 sikre allmenn tilgang til tilfredsstillende og trygge boliger og grunnleggende tjenester til en overkommelig pris, og bedre forholdene i slumområder.

Lær mer

FNs bærekraftsmål nummer 11

Tema: Befolkning, migrasjon og urbanisering

Statistikk: Befolkning i byområder

Statistikk: Slum

UN-Habitats egne sider