Lek gjør verden til et bedre sted!

Den internasjonale dagen for lek ble markert før første gang den 11. juni 2024. Dagen markerer en betydelig milepæl for arbeidet med å bevare, fremme og prioritere lek, slik at alle mennesker – spesielt barn – kan trives og nå sitt fulle potensial.

Utover bare rekreasjon, er lek et universelt språk som snakkes av mennesker i alle aldre og som overskrider nasjonale, kulturelle og sosioøkonomiske grenser. Denne delte lidenskapen fremmer en følelse av fellesskap og nasjonal stolthet.

Det fremmer også motstandskraft, kreativitet og innovasjon hos enkeltpersoner. Spesielt for barn hjelper lek med å bygge relasjoner, overvinne traumer og løse problemer. Det hjelper barn med å utvikle de kognitive, fysiske, kreative, sosiale og emosjonelle ferdighetene de trenger for å trives i en verden i rask endring.

Å begrense mulighetene for lek er direkte hemmende for et barns trivsel og utvikling. I utdanningsmiljøer har lekbasert læring blitt anerkjent som en effektiv tilnærming for å engasjere elevene aktivt i læringsprosessen. Det bidrar til å gjøre læring morsommere og mer relevant, og øker dermed motivasjonen.

Alle barn har rett til å leke

Lek anses for å ha en positiv innvirkning på å fremme toleranse og motstandskraft, og legge til rette for sosial inkludering, konfliktforebygging og fredsbygging. I erkjennelsen av dette har FNs barnekonvensjon nedfelt lek som en grunnleggende rettighet for ethvert barn i henhold til artikkel 31. 

Den internasjonale dagen for lek skaper et samlende øyeblikk på globalt, nasjonalt og lokalt nivå, og hever viktigheten av lek. Den signaliserer en oppfordring til retningslinjer, opplæring og finansiering for å få lek integrert i utdannings- og samfunnsmiljøer over hele verden.

Hvorfor er lek viktig?

Barn lærer best gjennom lek. Lek skaper gode læringsmuligheter på tvers av alle utviklingsområder – intellektuelt, sosialt, følelsesmessig og fysisk. Gjennom lek lærer barn å knytte forbindelser med andre, bygge lederegenskaper, utvikle motstandskraft, navigere i relasjoner og sosiale utfordringer samt overvinne frykt. Når barn leker, føler de seg trygge. Barn leker for å forstå verden rundt dem. Mer generelt gir lek en plattform for barn til å uttrykke og utvikle fantasi og kreativitet, som er nøkkelferdigheter som for den teknologidrevne og innovative verdenen vi lever i.

Lekfulle samhandlinger bidrar til trivsel og positiv psykisk helse hos foreldre, omsorgspersoner og barn. Når humanitære kriser snur opp ned på et barns verden, er det i lek at barn både kan finne trygghet og pusterom fra uønskede opplevelser, samtidig som de kan utforske og bearbeide sine erfaringer med verden. Når barn blir drevet bort fra hjemmene sine, av krig, konflikt og forflytning, er tilgang til nærende relasjoner med foreldre/omsorgspersoner og jevnaldrende kritiske «buffere» fra virkningene av vold, nød og andre opplevelser. Lek trøster og beroliger barna. For å oppmuntre til lekne interaksjoner mellom foreldre/omsorgspersoner og barn, må myndigheter og andre interessenter skape et muliggjørende miljø.

Se UNICEFs film «The Dancer»

Lek er anbefalt for alle barn og alle foreldre. Lek gir barna grunnlaget de trenger for å overleve og trives, og for å bygge en bedre fremtid.

Lær mer

Resolusjonen hvor dagen ble vedtatt (A/RES/78/268)

Barnekonvensjonen

FNs barnefond (UNICEF)

FNs sider om dagen (Engelsk)

UNICEFs sider om dagen (Engelsk)

Den internasjonale idrettsdagen for utvikling og fred