Det har alltid vært en tett sammenheng mellom klima og miljø og væpnede konflikter. Krig og væpnede konflikter fører med seg store ødeleggelser på miljøet. Vannkilder forurenses, avlinger settes fyr på, skog hugges ned, jord forgiftes og områder minelegges.

I tillegg til at naturen ofte blir rasert og ødelagt som følge av konflikt, ser vi også at mange konflikter oppstår på grunn av uenigheter rundt naturressurser.

Minst 40 prosent av interne konflikter de siste 60 årene har vært knyttet til utnytting av naturressurser, ifølge UN Environment. Konflikten oppstår når man ikke blir enige om hvem som har krav på hva. Dette kan skyldes at naturressursene i området er svært verdifulle, slik som diamanter og olje, eller fordi det er mangel på viktige ressurser, som dyrkbar jord og vannkilder.

I tillegg er det dobbelt så sannsynlig at en konflikt som involverer kamp om naturressurser blusser opp igjen.

Hva er sammenhengen mellom klimaødeleggelser og konflikter?

Hva gjør FN?

FNs generalforsamling erklærte at dagen skal markeres 6. november i 2011, for å sette fokus på hvor viktig det er å forhindre utnyttelse av miljøet i krig og væpnede konflikter. Les vedtaket her: A/RES/56/4

Bærekraftsmål 16

FN ble dannet for å sørge for at kommende generasjoner skal slippe å leve et liv i krig.

Å ta vare på miljøet er en viktig del av FNs strategier for konfliktforebygging, fredsbevaring og fredsbygging. Dette er en del av bærekraftsmål nummer 16 som handler om å fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling.

Det er ikke mulig å bygge varig fred dersom naturressursene som opprettholder økosystemet og menneskers livsgrunnlag er ødelagt.

Bærekraftsmål 15

Bærekraftsmål nummer 15 handler om å beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer. Bærekraftig forvatling av naturressursene vil føre til lavere sjanse for konflikt over ressursene.

FNs miljøprogram (UNEP) er organet som har ansvaret for bevaring av miljø. FNs miljøprogram har ansvar for å organisere FNs medlemsland og deres innsatser for å oppnå bærekraftsmålene som retter seg mot klima og miljø.

Lær mer