En delegat er en utsending som representerer sitt land med møte- og stemmerett. Med mindre en politiker av høyere rang er til stede, både taler og stemmer delegatene på vegne av landet sitt i FNs generalforsamling og andre fora, som FNs sikkerhetsråd.

FN er avhengige av delegatene for å sikre medlemslandenes kontinuerlige deltakelse, de holder dialogen gående og forhandler avtaler mens de koordinerer med sine hjemland. Den internasjonale delegatdagen markeres for å øke bevisstheten om det viktige rollen delegatene spiller.

San Francisco-konferansen, 1945:

Historie

Den internasjonale delegatdagen markerer årsdagen for den første dagen av San Francisco-konferansen. Etter andre verdenskrig var over samlet delegater fra 50 land seg i San Fransisco den 25. april 1945, med mål om å opprette en organisasjon som skulle gjenopprette verdensfreden.

850 delegater deltok på den to måneder lange konferansen. De representerte over åtti prosent av verdens befolkning, og bestod av mennesker fra alle verdensreligioner og kontinenter.

To måneder etter det første møtet, 26. juni 1945, ble FN-pakten signert av representanter for de 50 landene som deltok på konferansen. Avtalen resulterte i opprettelsen av FN, som i dag består av 193 medlemsland og fungerer som det viktigste internasjonale møtestedet for dialog mellom delegatene fra medlemslandene. Polen, som ikke hadde en regjering på tidspunktet for konferansen, undertegnet FN-pakten senere, og brakte dermed opp antallet av de grunnleggende medlemslandene til 51.

I sin resolusjon 73/286 fra 2. april 2019 minner generalforsamlingen om San Francisco-konferansen og proklamerer 25. april som den internasjonale delegatdagen.

I resolusjonen anerkjenner Generalforsamlingen delegatenes avgjørende rolle i å oppfylle FNs hovedmål; å bevare internasjonal fred og sikkerhet.

Lær mer

Tema: FN, fred og sikkerhet

FN-dagen

Internasjonal dag for multilateralisme og diplomati for fred

Delegat for en dag? FN-sambandet arrangerer rollespill for elever. Les mer om tilbudet her.