Den internasjonale dagen for solidaritet med det palestinske folket markeres av FN den 29. november hvert år. Det palestinske folk har blitt berøvet sine rettigheter, inkludert retten til selvbestemmelse og egen stat.

Dagen er til for å rette oppmerksomhet mot manglende rettigheter for det palestinske folk og det faktum at spørsmålet om Palestina fremdeles er uløst.

Bakgrunn

I 1977 vedtok FNs generalforsamling å markere 29. november som en internasjonal solidaritetsdag for det palestinske folk. Datoen 29. november er dagen Generalforsamlingen i 1947 foreslo delingen av det historiske Palestina-området i to stater, en jødisk og en arabisk stat.

Palestinere så på forslaget som urettferdig og avviste det. Dette førte til den første krigen i Palestina-konflikten, kjent som 1948-krigen. Den ble muliggjort på grunn av maktvakuumet som oppstod ved avviklingen av det britiske styret i det historiske Palestina-området, dvs. området som i dag utgjør både Israel og de okkuperte palestinske områdene (Gazastripen og Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem).

1948-krigen førte til ødeleggelsen av det palestinske samfunnet og begynnelsen på det palestinske flyktningproblemet. Krigen førte også til opprettelsen av staten Israel på 77 prosent av det historiske Palestina-området.

Det palestinske folket har ennå ikke fått en egen selvstendig stat. I dag lever de fleste palestinere enten under israelsk okkupasjon, eller som flyktninger fordi Israel nekter dem retten til å returnere til sine hjem.

La oss sammen fornye vår forpliktelse til det palestinske folket i deres søken etter å oppnå deres umistelige rettigheter og bygge en fremtid med fred, verdighet, rettferdighet og sikkerhet.

FNs generalsekretær António Guterres

Ressurser