I 2030-agendaen og bærekraftsmålene, er idrett anerkjent som en viktig «driver» for bærekraftig utvikling. Idrett, kunst og fysisk aktivitet har makt til å endre oppfatninger, fordommer og atferd, samt til å inspirere mennesker, bryte ned rasistiske holdninger og politiske barrierer, bekjempe diskriminering og løse konflikter.

I likhet med mange andre idretter, overskrider basketball grenser, kulturer og språk. Den fungerer som en samlende kraft der mennesker med ulik bakgrunn kan komme sammen, knytte bånd og kommunisere med hverandre, bryte ned barrierer, og dermed bidra til fred.

Jeg kan godta å feile, alle mislykkes med noe. Men jeg kan ikke akseptere å ikke prøve.
– Tidligere basketballspiller Michael Jordan

Bakgrunn 

Basketball ble spilt for første gang 21. desember 1891 ved International YMCA Training School i Springfield, Massachusetts, USA. Dr. James Naismith, en kanadisk kroppsøvingslærer, utviklet spillet for å holde elevene aktive i vintermånedene.

I dag har basketball vokst til å bli en av de mest populære og mest spilte idrettene i verden. FIBA, basketballens styrende organ, anslår at minst 450 millioner mennesker over hele verden spiller basketball i dag. Basketball har også vært en del av det olympiske programmet siden det ble introdusert ved OL i Berlin i 1936.

Basketball har en sterk tilstedeværelse i Nord-Amerika, spesielt USA, samt i Europa, Asia og andre regioner. I 2019 ble den banebrytende Basketball Africa League (BAL) etablert – som i dag er en profesjonell liga med 12 klubblag fra hele Afrika. Kvinner begynte å spille basketball så tidlig som i 1892, eller mindre enn et år etter at spillet ble oppfunnet. Basketball for kvinner debuterte som en vanlig lagidrett for kvinner i OL ved Montreal-lekene i 1976.

Alt i alt, utover ikoniske navn som Jordan, Magic, Kareem, Bird, Kobe, Lebron og Curry, er basketball en global grasrot-spor, som spilles av folk i alle aldre og med alle ferdighetsnivåer, både organisert og uformelt.

Basketball for fred og utvikling

FN anerkjenner at idrett – inkludert idrett for personer med nedsatt funksjonsevne – spiller en viktig rolle for å fremme fred og utvikling, respekt for menneskerettigheter, likestilling og styrking av jenter og kvinner. Det gjelder særlig basketball, gitt dens universelle popularitet. Den 25. august 2023 vedtok FNs generalforsamling resolusjon A/RES/77/324 som utpekte 21. desember til Verdens basketballdag.

I resolusjonen berømmer generalforsamlingen Indonesia, Japan og Filippinene for å være vertskap for VM i basketball i 2023. De oppfordrer også relevante myndigheter til å gjøre det de kan for å sikre at verdensmesterskapet i basketball 2023 vil etterlate en varig arv for fred og utvikling rundt om i verden. 

Resolusjonen inviterer også alle medlemsland og FN-organisasjoner,spesielt Department of Economic and Social Affairs (DESA), regionale og internasjonale organisasjoner, privat sektor og sivilsamfunnet til å markere dagen på en hensiktsmessig måte, for å vie oppmerksomhet til basketballens mange fordeler.

Se filmen «Harlem Globetrotters score for peace»

De verdensberømte Harlem Globetrotters tok med seg basketballferdighetene sine til FN, hvor de spilte for sine mål om fred, likestilling og styrking av ungdom. Ved å kombinere et inspirerende budskap med imponerende ferdigheter, fremviste spillerne kraften i teamarbeid for fred og forståelse.

Lær mer

FNs egne sider om dagen (Engelsk)

Sport for Health Programme (WHO) (Engelsk)

Sport for Development and Peace (FN) (Engelsk)

Norges idrettsforbund: Idrett og bærekraft

Relaterte dager

Verdens fotballdag

Den internasjonale idrettsdagen for utvikling og fred