Verdens dag for byer har til hensikt å fremme det internasjonale samfunnets interesse for urbanisering, styrke samarbeidet mellom land og byer for å møte mulighetene og takle utfordringene knyttet til urbanisering, og bidra til en bærekraftig byutvikling.

Se statistikk over befolkning i byområder

Bærekraftige byer og samfunn

FNs bærekraftsmål nummer 11 handler om å gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige. Mer enn halvparten av verdens befolkning bor nå i byer. Ytterligere 2.5 milliarder mennesker vil flytte til urbane områder innen 2050. Derfor er det viktig å legge til rette for bærekraftig byutvikling, slik at mennesker kan leve gode liv i byene.

Historikk

I 2013 vedtok FNs generalforsamling resolusjon 68/293, som sa at 31. oktober skulle markeres som Verdens dag for byer. Dagen ble markert for første gang i 2014.

Lær mer

FNs bærekraftsmål

Tema: Befolkning, migrasjon og urbanisering

Statistikk: Befolkning i byområder

FNs bosetningsprogram (UN-Habitat)