I 2010 bestemte Verdens helseorganisasjon (WHO) at Verdens hepatittdag skal gjøres til en av fire offisielle sykdomsspesifikke dager.

Dagen er en mulighet til å trappe opp den nasjonale og internasjonale innsatsen mot hepatitt, og oppmuntre til handling og engasjement fra enkeltpersoner og det offentlige. Dagen skal også fremheve behovet for en større global respons, slik det er skissert i WHOs globale hepatittrapport fra 2017.

Datoen 28. juli ble valgt fordi det er bursdagen til den nobelprisvinnende vitenskapsmannen Dr. Baruch Blumberg, som oppdaget hepatitt B-virus (HBV) og utviklet en diagnostisk test og vaksine for viruset.

Den viktigste grunnen til at vi ikke har klart å eliminere virale hepatitter som folkehelseproblem, er for dårlig tilgang til testing og til behandling.

En melding fra Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektør i WHO, i anledning Verdens hepatittdag i 2022:

Hva er hepatitt?

Hepatitt er en betennelse i leveren, som i de fleste tilfeller er forårsaket av virus. Hepatitt kan føre til en rekke helseproblemer, hvorav noen kan være dødelige. Det er fem hovedstammer av hepatittviruset, referert til som type A, B, C, D og E. Selv om de alle forårsaker leversykdom, er de forskjellige på viktige måter, inkludert overføringsmåter, alvorlighetsgraden av sykdommen, geografisk fordeling og forebyggingsmetoder.

Type B og C fører til kronisk sykdom hos millioner av mennesker og er sammen den vanligste årsaken til skrumplever, leverkreft og dødsfall relatert til virale hepatitter. Anslagsvis 354 millioner mennesker over hele verden lever med hepatitt B eller C, og for de fleste er testing og behandling utenfor rekkevidde.

Noen typer hepatitter kan forebygges gjennom vaksinasjon. En WHO-studie fant at anslagsvis 4,5 millioner for tidlige dødsfall kan forhindres i lav- og mellominntektsland innen 2030 gjennom vaksinasjon, diagnostiske tester, medisiner og utdanningskampanjer. WHOs globale hepatittstrategi, godkjent av alle WHOs medlemsland, har som mål å redusere nye hepatittinfeksjoner med 90 % og dødsfall med 65 % mellom 2016 og 2030.

Kilde: WHO

Hva gjør WHO?

WHO jobber med følgende områder for å støtte land i å nå de globale hepatittmålene under FNs bærekraftsmål:

  • bevisstgjøring, fremme partnerskap og mobilisering av ressurser
  • utforming av evidensbasert politikk og data for handling
  • øke hepatittresponsen
  • hindre smitte
  • oppskalering av screening-, omsorgs- og behandlingstjenester

Lær mer

World Hepatitis Day (WHOs offisielle sider)

Temasider om hepatitt (WHOs offisielle sider)

World Hepatitis Alliance

Verdens helseorganisasjon (WHO)

FNs bærekraftsmål nummer 3: God helse og livskvalitet