Radio er et viktig verktøy

Befolkninger i utviklingsland og avsidesliggende lokalsamfunn har gjerne ikke tilgang på internett i samme grad som vi har i Norge. Radio er et billig alternativ til internett, og er derfor et svært viktig verktøy i disse områdene. Radio er spesielt viktig for mennesker som ikke kan skrive og lese.

Radio når ut til de store massene med viktig informasjon. Nyhetssendinger, samfunnsoppdateringer, kulturutveksling og værmeldinger, er viktig informasjon for dagliglivet.

Radio kan også være et godt verktøy for demokrati og ytringsfrihet. Radio tilbyr en plattform hvor man kan holde seg oppdatert på samfunnet, og delta i den offentlige debatten, uavhengig av utdanningsnivå og sosial status.

Radio spiller også en avgjørende rolle i nødkommunikasjon og katastrofehjelp.

UNESCO jobber for mangfold i radiobransjen

Radiostasjoner bør tilby et bredt utvalg av programmer, synspunkter og innhold, og reflektere mangfoldet i publikum. Ved å lytte til publikum og svare på deres behov, gir radiotjenester en stemme til folket. Da kan radio fremme positiv endring.

For UNESCO er det viktig med mangfold i radiobransjen. Dette betyr at de promoterer en blanding av private og offentlig radiobedrifter, og et mangfold i typen programmer. Det er også viktig med mangfold i hvem som lager radio, slik at alle i samfunnet blir representert, og slik at man kan nå ut til flere målgrupper.

FNs generalsekretær, António Guterres, på Verdens radiodag 2020:

Radio og bærekraft

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Bærekraftsmål 9 legger vekt på å bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon. Verdens radiodag er med på å øke tilgangen til informasjons- og kommunikasjonsteknologi, to punkter som er med å danne grunnmuren for fremtidig innovasjon og industrialisering.

I tillegg er radio i seg selv et verktøy som kan lære samfunn om hvordan de kan bli mer bærekraftige, og dermed styrke arbeidet for alle bærekraftsmålene.

Historie

Verdens radiodag ble først utropt som en merkedag av UNESCO i 2011. Dagen ble anerkjent av FNs generalforsamling som en offisiell FN-dag, gjennom resolusjon A/RES/67/124 året etter.

Datoen for markeringen er lagt til 13. februar, fordi det var denne datoen at United Nations Radio, FNs radio, ble grunnlagt i 1946.

Flere ressurser

UNESCO: World Radio Day

FNs bærekraftsmål 9