Tsunamier forekommer sjeldent, men kan være svært dødelige. I løpet av de siste 100 årene har 58 tsunamier krevd mer 260 000 menneskeliv. I 2004 førte en serie undersjøiske jordskjelv utenfor kysten av øya Sumatra, i Indonesia, til en massiv tsunami som krevde mer enn 227 000 liv i 14 land. Indonesia, Sri Lanka, India og Thailand ble hardest rammet.

Urbanisering, befolkningsvekst og økt turisme har ført til at stadig flere mennesker oppholder seg i tsunami-utsatte områder. Innen 2030 vil omkring 50 prosent av verdens befolkning bo i kystområder utsatt for flom, stormer og tsunami. Det å minske risikoen for skade ved en tsunami blir derfor stadig viktigere.

Rammeverket for katastrofeberedskap som ble vedtatatt i Sendai i 2015 jobber for å begrense skadene ved naturkatastrofer.

Verdensdagen for bevissthet om tsunami sammenfaller med Den internasjonale dagen for reduksjon av katastrofer. 

World Tsunami Awareness Day:

Hva gjør FN?

I desember 2015 vedtok FNs generalforsamling at 5. november skal markere World Tsunami Awareness Day. Japan, et land som er svært utsatt for tsunamier, tok initiativ til dagen. Dagen ble markert for første gang i 2016.

Bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål nummer 13 handler om å stoppe klimaendringene. Klimaendringene kommer som et resultat av økt global oppvarming. Økt global oppvarming fører blant annet til en økning i ekstremvær. Det er derfor viktig at vi klarer å stoppe klimaendringene for å kunne begrense tsunamier og andre naturkatastrofer.

Bærekraftsmål nummer 14 handler om livet under vann: å bevare og bruke havet og havressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Havforskningstiåret 2021-2030

FNs generalforsamling vedtok i 2017 å arrangere et havforskningstiår for bærekraftig utvikling. Fra 2021 til 2030 skal FN arbeide for å sikre bærekraftige løsninger på havproblematikk.

I sammenheng med dette har FN lansert havtiårets tsunamiprogram ledet av IOC og UNESCO.

Den mellomstatlige oseanografiske kommisjonen (IOC) er en underorganisasjon av UNESCO som jobber for å koordinere nasjonale og regionale tsunamivarslingstjenester, og for å øke global kunnskap om skadereduserende tiltak ved tsunamier. Målet er å sikre at alle samfunn som risikerer å bli utsatt for tsunamier, er forberedt og motstandsdyktige innen 2030.

Tiåret vil også bidra til FNs prosesser som beskytter havet og dets ressurser som The Sendai Seven Campaign. Kampanjen har som mål å redde liv, redusere tap ved katastrofer og forbedre håndteringen av katastrofer. Dette er med på å ytterligere styrke den globale innsatsen for bedre tsunamiberedskap og krisehåndtering.

Lær mer

Bærekrafsmål nummer 13: Stoppe klimaendringene

Temaside om klimaendringer

FNs kontor for risikoreduksjon ved katastrofer

Sendai-erklæringen for katastrofeberedskap