Hva er bærekraftig transport? 

Transport er avgjørende for å fremme internasjonalt samarbeid, handel, økonomisk vekst og sysselsetting. Dessverre er det også en betydelig kilde til klimagassutslipp. Å finne en balanse mellom disse avveiningene, er avgjørende for å oppnå bærekraftige transportsystemer og dermed bærekraftig utvikling. 

I en rapport fra 2016, definerer FNs generalsekretær bærekraftig transport som «levering av tjenester og infrastruktur som gir mobilitet for mennesker og varer – og som fremmer økonomisk og sosial utvikling til fordel for dagens og fremtidige generasjoner – på en måte som er trygg, rimelig, tilgjengelig, effektiv og motstandsdyktig, samtidig som karbon og andre utslipp og miljøpåvirkninger minimeres.» 

Bærekraftig transport er altså ikke et mål i seg selv, men et middel for å oppnå bærekraftig utvikling

Den første verdensdagen for bærekraftig transport minner oss om at veien til en bedre fremtid avhenger av renere og grønnere transportsystemer António Guterres

Bærekraftig transport – bærekraftig utvikling

Bærekraftig transport – med sine mål om universell tilgang, økt sikkerhet, redusert miljø- og klimapåvirkning, bedre motstandskraft og større effektivitet – er sentralt for bærekraftig utvikling. 

I tillegg til å tilby tjenester og infrastruktur, er bærekraftig transport en tverrgående akselerator som kan fremskynde veien mot andre avgjørende mål – som å utrydde fattigdom, redusere ulikhet, styrke kvinner og bekjempe klimaendringer. 

Les mer om bærekraftig transport og bærekraftig utvikling i denne FN-rapporten

Visste du at?

  • Globalt er det gjennomsnittlige årlige karbonfotavtrykket per individ 5,9 tonn.
  • Å leve bilfritt kan redusere ditt årlige karbonavtrykk med opptil 3,6 tonn.
  • Å bytte fra et vanlig kjøretøy til et elektrisk kjøretøy kan redusere karbonavtrykket ditt med i gjennomsnitt 2 tonn per år.

Bakgrunn

FNs generalforsamling anerkjenner den viktige rollen trygge, rimelige, tilgjengelige og bærekraftige transportsystemer for alle har – både i å støtte bærekraftig økonomisk vekst, forbedre den sosiale velferden til mennesker og styrke internasjonalt samarbeid og handel mellom land. FN har derfor erklært 26. november som Verdensdagen for bærekraftig transport, gjennom resolusjon A/RES/77/286.

FN bemerker også viktigheten av samarbeid og kunnskapsdeling (utveksling av beste praksis) for å forbedre transportforbindelser. Ved å oppmuntre til bygging og drift av bærekraftige transportsystemer, er målet å minimere forbruket av energi, land og andre ressurser, generere lavere utslipp av klimagasser og andre forurensninger og sikre en positiv sosial påvirkning.

Lær mer

Temaside om bærekraftig utvikling

Temaside om klimaendringer

FNs egne sider om dagen (Engelsk)

Your guide to climate action: Transport (UN.org, engelsk)

Verdens sykkeldag