Hvert år på denne dagen vil FN gjøre folk ekstra oppmerksomme på betydningen av å bevare bier og andre pollensankere. FN oppmuntrer til å gjøre konkrete tiltak for å bevare og beskytte dem.

Det blir færre bier på grunn av menneskene

Forskning gjort av FN og International Union for Conservation of Nature viser at bestanden av bier og andre pollensankere er redusert, og stadig mer truet.

Menneskelig aktiviteter som intensivt landbruk, utbredt bruk av plantevernmidler og forurensing, har mye av skylden for at biene er utrydningstruet. Biene blir utsatt for nye sykdommer og bienes levemiljø krymper på grunn av stadig økende befolkningstall.

Dersom det blir for få bier, vil ikke det bare frata verden for arter, men også få store konsekvenser for menneskene og økosystemet vårt. En tredjedel av all mat som blir produsert er avhengig av pollinering.

Bier har en viktig rolle i bevaringen av den økologiske balansen og biologisk mangfold i naturen. De er også gode bioindikatorer som informeres oss når noe skjer med miljøet.

Hvordan hjelpe biene?

Nærmere 35 prosent av virvelløse pollinatorer, spesielt bier og sommerfugler, og omtrent 17 prosent av virveldyrbestøvere, som flaggermus, står overfor utryddelse globalt.

Hvis denne trenden fortsetter, vil næringsrike avlinger, som frukt, nøtter og mange grønnsaksvekster, i økende grad erstattes av basisvekster som ris, mais og poteter, noe som til slutt resulterer i et ubalansert kosthold. Så hvordan kan man hjelpe?

FN har laget en liste over hvordan enkeltpersoner, bønder og samfunnet kan hjelpe biene.

  • Du kan åpne et biehotell i hagen. Bygg eller kjøp en biekasse hvor biene kan bo.
  • Du kan sette ut vann til biene. Sett ut en skål med vann som biene kan drikke av, legg gjerne glasskuler i vannet slik at biene har noe å lande på.
  • Du kan plante ulike planter i hagen, som blomstrer på ulike tidspunkt i løpet av året. Det gjør at biene har mat gjennom hele sesongen.
  • Du kan unngå å bruke plantevernmidler, soppdrepende midler eller ugressmidler i hagen.
  • Du kan handle fra bærekraftige produsenter.
  • Du kan øke bevisstheten ved å dele denne informasjonen med venner, kjente og ditt lokalsamfunn.
  • Bønder kan redusere bruken av plantevernmidler.
  • Bønder kan diversifisere avlingene sine.
  • Beslutningstakere kan implementere strategiske tiltak, inkludert monetære insentiver for å bidra til bevaring.
  • Beslutningstakere kan øke samarbeidet mellom nasjonale og internasjonale organisasjoner, akademikere og forskningsnettverk for å overvåke og evaluere pollineringstjenester.

Historie

I 2017 vedtok FNs generalforsamling en resolusjon om at 20.mai skulle bli Verdensdagen for bier.

Datoen ble foreslått av Slovenia og mai ble valgt fordi biene da er mest aktive og begynner å reprodusere. En annen grunn til valg av datoen er at det er bursdagen til Anton Jansa (1734-1773). Han var en pioner av moderne biavl og en ekspert på dette området.

Lær mer

Generalforsamlingens resolusjonstekst for verdensdagen for bier

FNs miljøprogram (UN Environmet) arbeider for å bevare bestøvere og pollenbærere

FNs bærekraftsmål nummer 15 : Livet på land

Temaside om naturmangfold