Om tunfisk

Mange land over hele verden avhengig av tunfisk både for matsikkerhet og ernæring. Tunfisken er rik på omega-3 og inneholder også mineraler, proteiner og vitamin B12.

I tillegg til å være ernæringsmessig viktig, så er tunfisken også økonomisk viktig. Det ligger mye verdi i tunfisk og fangst skaper arbeidsplasser, inntekter og økonomisk utvikling.

Som et resultat av tunfiskens gode kvaliteter er fisken truet av overveldende etterspørsel og dermed overfiske. Mer enn 7 millioner tonn tunfisk og tunfisklignende arter fiskes årlig.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Å hindre overfiske og overkapasitet, ulovlig og uregulert fiske er et eget delmål for å oppnå FNs bærekraftsmål nummer 14 som omhandler livet under vann.

Mål nummer 14 har som hovedmål å Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Historie

Med så mange land rundt om i verden som er avhengige av tunfisk både for dens ernæringsmessige og økonomiske verdi, ble verdensdagen for tunfisk vedtatt i en resolusjon av Generalforsamlingen i 2016.

Dagen ble markert for første gang 2. mai 2017.

Lær mer

FNs bærekraftsmål

FNs miljøprogram

Om tunfisk fra FNs ernærings og jordbruksorganisasjon (FAO) (Engelsk)