I 2002 lanserte Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) den første Verdensdagen mot barnearbeid, som markeres 12. juni hvert år.

Et stort antall av verdens land har ratifisert den internasjonale avtalen mot de verste formene for barnearbeid (ILO-konvensjon nr. 182) og avtalen om minimumsalder for ansettelser (ILO-konvensjon nr. 138).

FN har også vedtatt en egen barnekonvensjon, med rettigheter som gjelder alle barn i verden.

Sju av ti barnearbeidere er i jordbruket

ILO anslår at 160 millioner barn i verden arbeidet i 2020. Dette representerer den første økningen på flere år. Nesten halvparten av barnearbeiderne er mellom 5 og 11 år. Barnearbeid finnes i alle sektorer, men er mest utbredt i jordbruket hvor sju av ti barnearbeidere i verden befinner seg. 63 millioner av dem er jenter og 97 millioner er gutter. Over halvparten av disse jobber hele dagen, ifølge ILO, og arbeidet er skadelig. Det fratar dem normal skolegang og skader fysisk og mentale helse og utvikling.

I Norge er barnearbeid i utgangspunktet forbudt, men barn som er over 13 år kan ta en enkel jobb dersom den ikke er til skade eller går ut over skolegangen.

Ifølge ILOs rapport (Global estimates of Child Labour), er den høyeste andelen av barnearbeidere i Afrika, der hvert 5. barn arbeider. Omtrent en tredjedel av barna mellom 5 og 14 år som er utsatt for barnearbeid, får ikke skolegang. God gratis skole for alle er viktig for å kunne tilby barn et alternativ til arbeid.

Kailash Satyarthi, som i 2014 fikk Nobels fredspris for sin innsats mot barnearbeid skriver ifølge Klassekampen i et brev til Indias statsminister Narendra Modi 24. april i år, «at mens barnearbeiderne fra før var underbetalt og utnyttet, så har koronapandemien ført til at de ikke engang får mat».

Kampen mot barnearbeid er en del av FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål 4 sier at en god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv, og slår fast at alle jenter og gutter skal ha lik tilgang til utdanning, og at den skal være gratis.

Barn utsatt for barnearbeid går glipp av skolegang, helse og en trygg fremtid. En del mister også livet. De arbeider ofte under farlige arbeidsforhold med lange arbeidsdager. Mange blir utnyttet og får lite eller ingen betaling for det de gjør.

Mål 8 om anstendig arbeid har blant annet som mål å treffe umiddelbare og effektive tiltak for å avskaffe tvangsarbeid, få slutt på moderne slaveri og menneskehandel og sikre at de verste formene for barnearbeid forbys og avskaffes, herunder rekruttering og bruk av barnesoldater, samt avskaffe alle former for barnearbeid innen 2025.

Ressurser

FNs bærekraftsmål

FNs barnekonvensjon

Temaside om barnearbeid og arbeidsliv