Fattigdom handler om mer enn å ha for lite penger. Fattigdom er mangel på livsviktige ressurser, og er en kilde til sosial uro og politiske opprør. Her kan du lese våre artikler om fattigdom og hvordan dette påvirker bærekraftig utvikling og FNs arbeid for gode rettigheter for alle.

Befolkning, migrasjon og urbanisering

Fattigdom

Bærekraftig utvikling

FNs bærekraftsmål