Fag: Geografi, naturfag, norsk, samfunnskunnskap
Klassetrinn: Videregående
Tid: 1 dag-1 uke
Aktivitet: Foto, presentasjon og diskusjon

Målet med oppgaven

Elevene skal:

 • få en nærhet til bærekraftsmålene og få et mer aktivt forhold til hvordan de selv er med på å påvirke en bærekraftig utvikling

1. Ta bilder

De neste dagene skal elevene sette et «bærekraftsfilter» på hverdagen sin og ta bilder av situasjoner der de ser eller selv opplever at de har anledning til å velge eller tenke bærekraftig. Det er ikke en konkurranse om hvor bærekraftig hverdag man har. De skal kun kartlegge sin helt vanlige hverdag, og dere blir sammen enige om hvor mange dager dere skal bruke på prosjektet.

2. Presenter

Hver elev lager en presentasjon med bildene sine som de presenterer for klassen i slutten av prosjektet.

3. Se film

Se filmen «Hvorfor er klær så billige? – En film om bærekraftig forbruk» (1:20)

4. Diskuter

 • Hvor mange anledninger har vi i hverdagen til å tenke eller velge bærekraftig?
 • Når er det lett å velge bærekraftige løsninger? Når er det vanskelig?
 • Hvordan kan vi passe på at klær og sko vi kjøper er produsert på en bærekraftig måte?

Kompetansemål

Kompetansemål for «Bærekraft i min hverdag»

Tverrfaglige temaer: Bærekraftig utvikling

Geografi

Kjerneelement: Utforsking og geografiske metodar, Naturgitt og menneskeskapt rom, Berekraftig utvikling og globalisering

Kompetansemål etter Vg1/Vg2 SF:

 • reflektere over eigen ressursbruk og ressursbruken i Noreg i eit globalt og berekraftig perspektiv
 • utforske kva endringar i klimaet har å seie for natur og samfunn lokalt, regionalt eller globalt

Naturfag

Kjerneelementer: Jorda og livet på jorda

Kompetansemål etter Vg1 SF:

 • gjøre rede for hvordan noen miljøgifter kan akkumuleres i næringskjeder, og vurdere tiltak for å ta vare på helse og miljø

Norsk

Kjerneelementer: Tekst i kontekst, Muntlig kommunikasjon, Skriftlig tekstskaping

Kompetansemål etter Vg1 SF:

 • lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner
 • greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig
 • kombinere virkemidler og uttrykksformer kreativt i egen tekstskaping

Samfunnskunnskap

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking, Medborgarskap og berekraftig utvikling

Kompetansemål etter Vg1/Vg2:

 • utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar
 • vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn
 • drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv